Din digitala strategi: Att välja digital byrå

PUBLICERAT AV Peter Persson 2018-10-22
Att ha en digital närvaro är ett måste i dagens företagsklimat. Och att utveckla en sådan kräver hjälp. Men att leta efter, och senare välja, en digital byrå för samarbete kan vara ett heltidsjobb. Ett första intryck och ett kreativt förslag kan lätt få fjärilarna i magen att fladdra och kanske leda till ett något förhastat beslut om samarbete. Vi ger dig några tips på upphandlingsvägen.

Grunden i ett nytt och gott samarbete med en digital byrå bygger, som så många andra samarbeten, på bra kommunikation, tydliga mål och förtroende. Men vad ska man tänka på när man väljer en digital byrå?

Om investeringen ska löna sig finns ett flertal punkter väl värda att överväga innan ett samarbete inleds. Vi ger dig några tips på upphandlingsvägen.

Ditt behov – byråns kompetens

Framgångsrika säljare är det av en anledning. Genom att pitcha byråns bästa egenskaper och kvaliteter blir kunderna fler. Men – det är här du som kund bör tänka efter. Stämmer den digitala byråns kompetensområden överens med de mål du satt upp? Klarar byrån av det som du kräver? Och förstår byrån vad din verksamhet behöver?

Sätt av tid och tydliggör konkreta mål med vad du vill uppnå!

 

Budget och kvalitetssäkring

Allt har ett pris – men vilket pris? Det viktiga här är att du ser till vad arbetet med din digitala närvaro kan generera för vinst över tid. Hellre lägga 400 000 kronor som genererar leads för det dubbla under det kommande året, än att ha en alltför stram budget som inte leder till ökad försäljning.

Det viktigaste är att lösningen ska klaras på utsatt tid, inom ramen för budget och med den kvalitet som utlovats. Även här - ta gärna en titt på byråns referenser, be om att få se resultat av tidigare och liknande projekt. Se även till att ha hela arbetsprocessen klar, byrån ska kunna redogöra för hur projektplanen ser ut. Sist men inte minst – har byrån de resurser som krävs?

 

Samarbete mellan byråer

Idag är det inte ovanligt att företag använder sig av flera olika byråer och partners för sin kommunikation och marknadsföring. Se till att ta reda på om den digitala byrån kan samarbeta med andra, har gjort det tidigare och om arbetet då fungerat bra. Byrån får redogöra för tidigare samarbeten, arbetsprocesser, ansvarsfördelning och förhoppningsvis framgångsrika lösningar.

Denna bakgrundskoll kan visa vara till stor nytta - bråk och problem på sandlådenivå brukar inte vara grunden för ett bra projekt.

 

Kommunikation

undefinedA och O när ett nytt samarbete inleds är att du förstår vad den digitala byrån pratar om. Inte sällan besitter byrån en kunskap som du inte riktigt behärskar. Och det kräver en tydlig kommunikation. Förstår du inte – fråga.

Viktigt är även att byrån förstår dig. En bra byrå bör ställa en mängd frågor till dig för att förstå marknaden, din verksamhet och dina kunder.

Samma princip gäller självklart när det kommer till offertstadiet. Tydlighet och ”raka rör” kan hjälpa till att undvika missförstånd och stora merkostnader längre fram i projektet.

 

Helhet eller inte

Förväntas du som kund ansvara för innehållet på en eventuell sajt eller kampanj? Begär tydliga svar på hur långt den digitala byråns förslag sträcker sig. Finns det en plan för att utveckla din digitala närvaro med hjälp av content marketing, eller har byrån främst koncentrerat sig på den tekniska biten?

Ta en funderare på vad du själv behärskar i form av innehåll, budskap och bilder. Och vad du än gör, underskatta inte innehållets betydelse. Det är trots allt det som din besökare möts av.

 

Strategi och fortsatt samarbete

Har du planer och en önskan om skapa ett långsiktigt samarbete med en digital byrå? Viktigt är att du då undersöker hur relationen kan komma att se ut efter leverans. När projektet är i hamn – vad händer då? Finns det support tillgänglig för eventuella ändringar och löpande utveckling?

Om du är intresserad av att långsiktigt stärka ditt varumärke, skapa nya kundrelationer och följa den digitala utvecklingen bör du undersöka vilka kompetenser byrån har inom strategiområdet.

 

Lycka till!

Vi hoppas att dessa tips gör det lättare för dig i jakten på den bästa digitala byrån, en byrå som förstår ditt syfte och engagerar sig för att uppnå målen. Mindre konkret, men lika viktigt, är den där magkänslan som brukar infinna sig. Känns det bra, brukar det allt som oftast stämma. Att få en känsla för de du ska arbeta med är viktigt. Det du faktiskt kan göra är att hälsa på din blivande samarbetspartner, känn av hur det känns på kontoret och mellan medarbetarna. Trivs ni tillsammans? Magkänslan är inte att underskatta.

Peter Persson

VD och strateg