Förhindra att samma event skickas flera gånger (Implementering)

PUBLICERAT AV Emelie Borg 2016-08-26
Det finns flera tillfällen när man har något som händer eller triggas på en sida som man absolut inte vill ska hända flera gånger än en. Det kan exempelvis vara att man inte vill spåra transaktionsevent flera gånger än en eller att man vill skicka med en customdimension med en session som bara behöver göras en gång, inte vid varje sidladdning. Eller att man vill skicka in vilka objekt som användaren lägger i korgen men bara skicka med varje objekt en gång även om användaren går fram och tillbaka flera gånger och lägger i och tar ut saker ur korgen. Då finns det så klart lösningar på detta.

Tanken är att när ett event sker första gången så sparar man det i en cookie. Innan det avfyras en andra gång så kollar triggern om eventet redan dokumenterats i cookien. Har den det händer inget, är det tomt så kör den. Till detta så hör det förståss att man sätter en tidstämpel på cookien så att den kan gå ut så att användaren kan få eventet att ske flera gånger. Och här får man tänka efter vad det är som man vill uppnå. Gäller det en transasktion så kommer den transaktionen med det id:t aldrig upprepas för samma användare, så en sådan kan sitta i länge. Men ett event som man bara vill avfyra en gång per session kanske inte ska ha längre livslängd en en halvtimme eller timme, beroende på hur långa ens sessioner är (standard är 30 minuter).

Hela konceptet och koden kommer från en blogginlägg som Simo Ahava har skrivit - fokuserat på att inte upprepa transaktioner.

Det vi behöver är en cookie att lägga allt i, döp den så att den relaterar till eventet i fråga så att du vet vart den hör. Skapa en ny cookie variabel:

Förhindra samma event

En variabel som anger en unik sträng för eventet. Gäller det en transaktion skulle det kunna vara transaktionsid eller generella constanter, exempelvis vilken källa sessionen har. I detta exempel så finns ett objektsid för allt som man lägger i korgen. Detta skickas till dataLayer samtidigt som eventet som säger att något har lagts i korgen och dataLayer variabeln heter exakt basketItemId. Detta för att hålla reda på vilka objekt som ligger i korgen.

Förhindra samma event

 

Vi behöver ett javascript som kollar om detta id redan finns i cookien eller inte. Uttrycket nedan returnerar “true” om id:t i dataLayret redan ligger i cookien och “false” annars.

Förhindra samma event js is basket id in cookie

 

Vi behöver även en javascriptvariabel som sätter in värdet i cookien. Denna variabel anropar vi från event taggen genom hitcallback. Därav namnet.

js hitcallback set basket id cookie

 

Så, om det finns ett objekt i dataLayer som matchar så börjar vi skapa vår cookie. Först sätter vi ett utgångsdatum och tid, i detta fall 30 minuter (modifiera om ni vill ha något annat, 30*60*1000 är alltså 30 minuter då fältet mäter tiden i millisekunder.)

Om cookien redan finns så lägger vi till ett till objekt, så att vi inte tar bort den första. Annars skapas cookien.

För att detta nu ska fungera måste de två sista scripten placeras ut.

Gå till taggen för det event du vill påverka. I fields to set, fyll i enligt nedan:

Field name value

I eventets trigger lägg till scriptet så att taggen inte avfyras om värdet redan finns i cookien.

Fire on

 

Så där, nu är det bara att köra så att det ryker. Och var kreativ med detta, jag använder detta koncept till allt från att förhindra dubbla transaktioner till att spåra enstaka interna sökord i sökmotorer som inte kräver att man klickar enter eller på en knapp med ordet sök.

Emelie Borg

Web Analyst