HTTPS: en faktor för sökmotoroptimering

Att HTTPS har betydelse för din hemsidas SEO har det pratats om i många år. I Augusti 2014 meddelade Google vad specialister länge misstänkt; HTTPS har en direkt påverkan på SEO och hemsidans placering i sökresultaten - om än en liten sådan just nu, enligt Google.

Det förutspås att rankningsignalen (faktor för placering i sökresultat) från https kommer att öka ännu mer. Inte minst med tanke på att Google snart kommer börja varna besökare om att din sida är osäker - oavsett om de lämnar kortuppgifter och dylikt eller inte. Bild nedan visar hur det tros komma att se ut.

Varning av Google för http-platser.

Förstå grunderna: HTTP vs. HTTPS

Hypertext Transfer Protocol (http) är ett system för att sända och ta emot information över Internet. HTTP är ett protokoll för applikationslager, vilket i slutändan innebär att syftet främst ligger i hur information presenteras för användaren, men utan att riktigt bry sig om hur informationen tar sig från A till B.

http är standardprotokoll, i princip alla hemsidor som inte tar keditkortsuppgifter eller liknande ligger under http.

HTTPS, eller ”säker http”, har utvecklats för att möjliggöra säkrade transaktioner. Utbyte av konfidentiell information måste säkras för att förhindra obehörig åtkomst och det är syftet med https. Både http- och httpsklienter, t.ex. en webbläsare, upprättar en anslutning till en server på en standard port. Men https erbjuder ett extra lager av säkerhet eftersom den använder SSL för att flytta data från A till B.

HTTPS transporterar information från A, koden, till B, användaren, med Secure Sockets Layer (SSL). Detta är skillnaden som spelar roll för Google. SSL-certifikaten kan endast fås genom, av Google auktoriserade, utfärdare.

Varför HTTPS?

Det kommer troligen inte som överraskning att Google föredrar hemsidor där användare är trygga och hemlig information kan lämnas utan risk.

Google ser följande som de viktigaste askpekterna till förespråkan av https;

  • Kryptering: användare kan inte bli “avslyssnade”, med https upprättas en krypterad väg mellan användarens webbläsare och servern.
  • Dataintegritet: Information kan inte förvanskas eller överföras utan att upptäckas.
  • Autentisering: säkerställning av att användaren kommunicerar med den avsedda webbplatsen utan mellanhänder.

Det är tydligt att HTTPS erbjuder säkerhet, så en övergång är definitivt i linje med vad Google vill. Det finns också några ytterligare SEO fördelar att överväga.

  • Ökad rankning

Google har bekräftat att https ökar placeringen i sökresultaten. Exakt hur mycket en hemsida kan öka i placering är svårt att isolera och säkerställa. Dock finns exempel där sidor klättrat från sida 3-4 till sida 1. Med tiden är det högst sannolikt att  en övergång till https kan löna sig baserat på endast seo-aspekten!

  • Bättre spårning

När trafik kommer in till en säker hemsida bevaras informationen om förvärvet noggrannare. T.ex. löser https problemet med att referral-trafik som går till http ibland omvandlas till “direct-trafik” i Analytics.

Den tydliga slutsatsen här är; - att byta till https hjälper dig att hålla dig väl med Google. Tillsammans med de SEO-fördelar diskuterade (som bara kommer att öka), är https ett betydligt säkrare system för din webbplats. Säkerhet för din webbplats och dina användare är det viktigaste argumentet för att göra övergången från HTTP till HTTPS: bättre SEO är en härlig bonus!