När orden finns med från början.

Jordnära, stolthet, humor, idérikedom och frihet. Just de här orden är fundamenten i Högbo Brukshotell.

Orden växte fram under våra förtroliga samtal med de som arbetar på anläggningen i det vackraste av Gästrikland. Och just de orden ligger till grund för webbens tonalitet – bilder, ord och design.

Se resultatet på www.hogbobrukshotell.se