Ordlista som hjälper dig förstå digital marknadsföring

”Vårt arbetssätt är agilt och bedrivs inkrementellt och iterativt”. Ja, du fattar. Eller inte. Det finns så många mer eller mindre krångliga uttryck i den datadrivna marknadsföringsvärlden.

Här får du en användbar ordlista som förklarar:

AdWords – en tjänst som gör det möjligt att med korta texter och utvalda ord länka till innehåll på en webbsida.

Iterativ process – det handlar helt enkelt om att löpande utvärdera exempelvis en digital kampanj eller en webb.

CTR (Click Through Rate) – ett sätt att mäta hur bra en kampanj på nätet fångat besökarens intresse. Den enkla matematiken handlar om att dividera antal klick på sponsrad länk med antal gånger den sponsrade länken visats.

Konverteringsoptimering – ett jättelångt ord som kort sagt betyder att konvertera besökare på webben till att bli kunder.

PPC (Pay Per Click) – det är som det låter, en betalningsmodell där du bara betalar när någon klickat på din annons.

Bounce rate – eller avvisningsfrekvens på ren svenska. Ett mått som berättar om hur många besökare som lämnar ingångssidan och som helt enkelt vänder i dörren.

Datadriven marknadsföring – en benämning att vänja sig vid. Det här är det samlande begreppet för marknadsföringskampanjer på nätet med användardata som grund.