SEO för en internationell marknad: Struktur för geo-targeting

PUBLICERAT AV Karin Lundgren 2017-06-12
För alla företag som har, eller aspirerar ta sig in på, en internationell marknad, är en SEO-strategi för synlighet på flera språk en hörnsten. Vi ger våra bästa tips för hur du strukturerar din hemsida och når rätt målgrupp med rätt sida, på rätt språk.

Logistiken kring att skapa innehåll optimerat för SEO för en internationell marknad sträcker sig mycket längre än översättning. Komplexiteten i geo-targeting ligger snarare i domänstruktur och en förståelse för marknaden man vill nå ut till.

Förstå din målmarknad

Våra rekommendationer baserar sig på Googles uttalanden och algoritmer, men i flera regioner innehar Google färre än 50% av marknadens sökmotor-andel. Geo-targeting skiljer sig för exempelvis Kinas Baidu (som står för 73% av Kinas sökningar) eller Rysslands Yandex.

Men även i Europa, där Google står för 80-90% och uppåt för alla sökningar i de flesta länder, skiljer sig sökbeteendet. Exempelvis väljer ca 10-15% av alla sökare från Italien, Tyskland eller Frankrike något av valen Verktyg>Land:”Frankrike” eller Verktyg>Alla språk:”Sidor skrivna på Franska”

Sökord i Google

När valet land specificeras, får toppdomänen samt vilken land servern finns i större betydelse än normalt.

Valet av domänstruktur bör underbyggas av marknads-research, där sökord och copy i bästa tänkbara process ses över av en modersmålstalande person.

Olika typer av flerspråkiga hemsidor 

Hur ska innehållet på hemsidan organiseras och presenteras? Första steget är att identifiera vilken typ av struktur som behövs för dina målmarknader.

 • Multi-regional: Målgrupper som talar samma språk, i olika länder.
 • Flerspråkig: Målgrupper som talar olika språk, i olika länder 
 • Multi-regional och flerspråkig: Målgrupper i olika länder som pratar samma språk som målgruppen i vissa andra länder, men inte alla, av länderna i målregionerna. 

ccTLD vs gTLD: URL-struktur för internationella hemsidor

Vare sig hemsidan är multi-regional, flerspråkig, eller både och, krävs det att man väljer en metod för att separera de olika versionerna av hemsidan. Google själva föreslår något av följande;  

 1. ccTLD, köpa och använda  toppdomäner anpassade till landet, exempelvis .de, .fr, .co.uk osv.
 2. gTLD, använda en generisk toppdomän, exempelvis .com, .org, .info osv. i kombination med landsspecifika subdomäner, exempelvis uk.website.com
 3. gTLD tillsammans med landsspecifika undermappar, exempelvis website.com/en

Så länge en struktur väljs ut och följs konsekvent kan alla dessa alternativ fungera bra. Dock finns en del signaler som talar både för och emot de olika alternativen, som vi ska utforska vidare.

 

ccTLD: Country Code Top Level Domain Name

ccTLD

Att ha en landsspecifik toppdomän, .de för Tyskland, .fr för Frankrike osv, är ett effektivt sätt att synas bättre i lokala sökresultat. Många SEO-experter rekommenderar detta tillvägagångssätt för att optimera internationella hemsidor. Speciellt i Europa ökar CTR med en lokal ccTLD som sökarna relaterar till, denna trend bidrar till generellt högre placering i sökmotor samt högre konverteringsgrad på hemsidan.

Ett exempel på en internationell hemsida som lyckats väldigt bra med denna strategi är Amazon, som har separata domäner beroende på målregionen, ex amazon.de, amazon.fr, amazon.co.uk, osv. Värt att notera är att dessa domäner, förutom att finnas på de språk som finns i respektive land, även grupperar och presenterar produkter olika. De har lärt känna sin målgrupp och anpassat därefter. Vidare är det en allmänt accepterad teori bland SEO-experter att en ccTLD är mer stabil i lokala sökresultat och inte skiftar i samma utsträckning.

Fördelar med ccTLD

 • Landsspecifik toppdomän är den starkaste geo-targeting signalen för Google. 
 • Enkel separation av domäner efter region.
 • Med en landsspecifik toppdomän blir serverland mindre viktigt.
 • Tacksamt att marknadsföra för respektive målgrupp, studier visar att lokalbefolkning ser ccTLD som mer auktoritärt och relevant, de är mer benägna att klicka.
 • Länkar mellan de olika domänerna har ett högre SEO-värde. 
 • De separata domänerna kan ha skilda Search Console och ställa in olika målländer.

Nackdelar med ccTLD

 • Medför större kostnader för hosting och tekniskt underhåll av domänerna.
 • Domänerna har en separat Domain Authority och kräver separata länk-strategier och ett mer tidskrävande SEO-arbete.
 • För vissa länder kräver en ccTLD visst administrativt arbete, exempelvis behövs en fransk postadress för att få registrera en .fr domän. Lokala lagar kring marknadsföring och censur måste också beaktas. 

gTLD: Generic Top Level Domain

gTLD-exempel

En generisk toppdomän har ingen koppling till region eller språk, exempelvis .com, .info, .org osv. De tillvägagångssätt för att separera sidor efter språk Google rekommenderar här är subdomäner eller undermappar.

gTLD med subdomäner  

Indelning i subdomäner efter språk eller land skapar helt separata hemsidor, likt ccTLD. Dock räknar man med att länksignalen sinsemellan subdomäner inte är lika stark som mellan ccTLD-domäner. Ett praktiskt exempel på denna metod är Wikipedia.

Värt att notera är ett subdomäner på en ccTLD inte är lika effektiv, exempelvis www.fr.hemsida.se

Fördelar med subdomäner

 • Enkelt sätt att separera domänen efter språk och samtidigt bygga en egen identitet på respektive subdomän.
 • Lättare att underhålla än ccTLD.
 • Möjliggör för serverhosting i respektive land.
 • Subdomänerna kan skiljas åt i Search Console mot olika målländer.

Nackdelar med subdomäner

 • Den lokala användaren relaterar inte lika starkt till en subdomän som till en ccTLD.
 • Domain Authority sprids mellan de olika sudomänerna, samtligt som länkar sinsemellan dem är svaga.
 • Precis som ccTLD kräver subdomänerna separata länk- och övergripande seo-strategier.

 

gTLD med undermappar 

Undermappar som delar in domänen i olika versioner efter språk och/eller land är den lättaste och mest tidseffektiva strategin för geo-targeting. Tid och resurser sparas in på att alla versioner av hemsidan hostas på samma server och SEO-strategin kräver inte ett lika omfattande arbete med inlänkar till de olika språkens sidor.

Fördelar med undermappar

 • Lätt att skapa och underhålla.
 • Domain Authrotiy är densamma för alla språk, länkar till en tysk del stärker även Domain Authority för den engelska delen.
 • Ett bra sätt att nå målgrupper i länder där fler språk talas.
 • Versioner av hemsidan på olika språk kan skiljas åt i Search Console och välja respektive målland. 

Nackdelar med undermappar 

 • Den lokala användaren relaterar inte lika starkt till en undermapp som till en ccTLD.
 • Länkar mellan sidorna på olika språk har nästintill inget seo-värde.
 • Separationen för språk och målland genom undermappar är inte en lika stark geo-targeting signal som ccTLD eller subdomäner.
 • Separationen av de olika versionerna av hemsidan måste vara extra noggrann och tydlig, en konsekvent metod krävs för att exempelvis definiera språket i html.

URL Parametrar

Denna metod skiljer sidor på olika språk genom en dynamisk URL-struktur, det kan se ut såhär för engelska: www.hemsida.se/kategori__1033. Google själva har uttalat att de inte rekommenderar detta.

Fördelar med URL Parametrar

 • Enkelt att implementera där stöd för detta finns.

Nackdelar med URL Parametrar

 • Google har svårare att segmentera och skilja de olika versionerna av hemsidan på olika språk. Bland annat för att sökvägen förblir densamma med undantag för språkkoden.
 • Google tillåter inte indelning av hemsidan i Search Console och det går alltså inte att välja olika målland för de olika versionerna.
 • Besökare ser inte i sökvägen vilket språk sidan förväntas vara på.
 • Då sökvägen för samma sida på olika språk förbli densamma, går man miste om möjligheten att optimera mot nyckelord i urlen.
 • Vissa SEO-experter menar att denna metod generellt rankar lägre än samtliga andra metoder. 

 

Våra SEO-tips för optimal geo-targeting 

 • Skapa separata Search Console för varje målland och ställ in internationell inriktning under menyalternativet “Söktrafik”.
 • Överväg att hosta hemsidan från en lokal server om möjligt, speciellt om din målgrupp finns i Europa, där sök-alternativet “Visa sidor från: Land”, används.
 • Försök generera lokala länkar, alltså tyska länkar till den tyska delen osv. En ccTLD genererar generellt fler lokala länkar än en gTLD.
 • Glöm inte att specificera språk och land i html.
 • Om möjligt, presentera en lokal adress och ett lokalt telefonnummer för respektive målland.
 • Om möjligt, skapa Google Places för lokala kontor och koppla dessa till sidorna för respektive land.
 • Använd UTF-8 för att visa lokala bokstäver unika för olika länder.
 • Lär känna din målgrupp och optimera inte bara för SEO, utan även CTR och konverteringsoptimering.
 • Se till att alla språk är skrivna med korrekt grammatik, ta hjälp av en copywriter med relevant modersmål om möjligt.

Karin Lundgren

SEO Specialist