Vem har tid för en kreativ brief?

Vad skapar effekt? Är det nya kanaler eller nya trender? Det är lätt att förlora fokus på det gamla när alla tankar fokuserar på det nya, speciellt när det medialandskapet rör sig snabbt. Vem har ens tid för en kreativ brief?

Det verkar finnas en tanke om att alla kreatörer får sina idéer som en blixt från klar himmel. Så kan det säkert vara i ett fall av tio. De nio andra kreatörerna jobbar ofta väldigt hårt för att komma på svängiga slogans och vinnande koncept. Den kreativa briefen är början på den eftertraktade kreativiteten.

Vad är en kreativ brief?

Vi börjar med att berätta vad en kreativ brief inte är och det är en självklarhet. Tyvärr händer det allt för ofta att det glöms bort att göra en kreativ brief. Antagligen för att det finns saker som är mer lockande, som till exempel att komma igång fort.

Tanken med en kreativ brief är att den ska erbjuda underlag och en specifik riktning för det kreativa arbetet. De agerar som byggstenar som slutligen ska leda till en tjänst, en broschyr eller en webbplats. Vi tänkte dela med oss av vår egen kreativa breif som vi använder oss av. 

1. Bakgrund/Projektbeskrivning/Syfte

 Vad är syftet med denna aktivitet? Varför gör vi den? Vilka problem löser vi? 

2. Målgrupp

Vilken målgrupp ska aktiviteten rikta sig mot? 

  • Geografisk. 
  • Demografiskt (kön, ålder, yrke, inkomst etc).
  • Sociografiskt (grad av utbildning, familjestatus, medelklass etc). 
  • Psykografiskt (vilka värderingar har man med sig? Hur ser man på sport, bilar, boende etc).
  • Vilka webbanalytiska insikter finns det? (trafik, sökbeteende etc).

3. Fördjupning

Hur ser målgruppens beslutsresa ut? Köpresa, lojalitetsresa, varumärkesresa etc. 

4. Produkterbjudande (USP/ESP)

Finns det något specifikt erbjudande med denna aktivitet, i så fall vad? Vad är den unika rationella fördelen med erbjudandet? (usp)

Vad är den unika emotionella fördelen med erbjudandet? (esp)

5. Löfte

Vad lovar vi målgruppen? 

Vad hur stödjer vi det vi lovat? Vilken support finns?

6. Positionering

Var är vårt varumärke idag? Hur uppfattas vi?

Var är vårt varumärke imorgon? Hur vill vi uppfattas?

Vilka/vad konkurrerar vi med?

7. Mål

Mätbara kvantitativa mål.

  • X antal svar
  • Ökad rekommendationsgrad etc. 

8. Kvalitativa mål

Vad vill vi att målgruppen ska göra efter aktiviteten?

Vad vill vi att målgruppen ska tänka efter aktiviteten?

Vad vill vi att målgruppen ska tycka efter aktiviteten?

Vad vi vill att målgruppen ska känna efter aktiviteten? 

9. Utvärdering

Hur mäter vi målen med aktiviteten? 

Allt är lättare med bra underlag

Det finns studier som visar på att att bristfällig kunskap hos kunden kan leda till konflikter med byrån som påverkar den kreativa processen negativt. Ett vanligt exempel är att kundens bild av en design eller copy inte stämmer överens med vad byrån levererar. Det grundar sig ofta i att det finns för lite förståelse för det kreativa arbetet hos kunden eller att det uppstår missförstånd eftersom projektet saknar en kreativ brief och grundidén inte finns svart på vitt.

Trots att spontanitet ofta kopplas ihop med kreativitet visar studier på att det är tvärtom. En strukturerad process med bra underlag hjälper i större utsträckning till att få fram kreativa idéer och är mer produktiv.

Briefen är guld värd!

En bra brief agerar inte bara som underlag för att få en riktigt bra kreativ idé. Den kan också sänka kostnader och hjälpa till att snabba på ett projekt rejält. Det är rätt logiskt om man tänker på det så här kommer några anledningar varför briefen är så viktigt.

 1. Det är svårt att designa någonting som man inte förstår varför man gör. Vad är meningen med designen? Vad är den tänkt att lösa för problem? Finns det en vision hos kunden och är den genomförbar? Det är bara några av frågorna som kan bespara en designer mycket huvudvärk. En kreativ brief ser enkelt till att alla är på samma sida.

 2. En välskriven kreativ brief sparar tid. Finns det bra underlag med idéer, mål och riktlinjer så har kreatören mycket mer att gå på och kan “göra rätt” från början. Det resulterar också i att det kreativa teamet kan komma igång fortare eftersom underlag för idéer, riktlinjer och målgrupper redan finns. Det sänker kostnaderna för kunden eftersom tid är pengar i den här branschen.

 3. Godkännandet går mycket fortare. Oklara riktlinjer tillsammans med oklara önskemål som “vi vill ha en enkel och snygg design för den här webbplatsen” är tyvärr vardagsmat för kreatörer. Att jobba med kunderna under briefing-processen skapar en klarhet i projektet som i sin tur sedan gör att godkännandet går mycket fortare. Kreatörer slipper att försvara varför chefens val av ett “visuellt snyggt” typsnitt inte passar in med resten av designens syfte. Är alla på samma sida kring vad som förväntas av designen går det mycket fortare att få ett godkännande som gör alla nöjda i slutändan.

 4. Slutprodukten blir bättre. Ett konkret resultat av hur målsättning, problemlösning, syfte och liknande kan höja kvaliteten på ett projekt. En kreativ brief leder ofta till ett lyckat och trevligt samarbete mellan kreatör och kund.