När du vill säga hej

Peter Persson

VD och strateg
019-50 00 122
pp@impera.se

Dan Berggren

Strateg & kreativ ledare
070-786 54 00
db@impera.se

Tack för ditt intresse. Vi kommer snart kontakta dig för ytterligare diskussion.

Kunde inte skicka mejl:

Interaktiva Impera

Få insikter i Imperas visitkort för iPhone.

Min e-postadress

Öppna mejlet i din smartphone.

Du har nu anmält dig till Imperas interaktiva visitkort.

Kunde inte skicka Passbook-länk:

Konverteringsboom med Google Adwords

BAKGRUND

IT Mästaren erbjuder molntjänster, IT-drift och datakommunikation. Bolaget har en god tillväxt och sysselsätter idag 75 personer på 3 orter.

Huvudaffären för IT Mästaren innebär tecknande av ett 3-årsavtal, där tjänsterna anpassas efter kundens datoranvändare. Livscykelvärdet per kund är högt, samtidigt som tjänsterna är sällanköpsprodukter. Det är i princip endast när kundens avtal börjar löpa ut som kunden är mottaglig för nya alternativ.

IT Mästaren anlitade Impera för att öka antalet konverteringar från webbplatsen, samtidigt som en takkostnad per konvertering sattes. En viktig faktor för att nå målet var att göra annonseringen med Google AdWords effektivare.

RESULTAT

Under det första året har Impera ökat antalet konverteringar med 80%,  samtidigt som kostnaden per konvertering har sjunkit med 57%.

Den minskade kostnaden per konvertering innebär en årlig besparing på 134 000 kr, vilket i sin tur innebär en stor ökning av lönsamheten med annonseringen.

Trafiken till webbplatsen har ökat med hela 65%

FRAMGÅNGSFAKTORER

- Utöver trafikanskaffningen har Impera implementerat omfattande mätning med Google Analytics och Hotjar. Resultatet blev viktiga insikter kring användarbeteende och konverteringspunkter – vad det är som verkligen fungerar.

- Månadsvis rapportering, genomgång och utbildning av kund har lett till snabba och väl avvägda beslut samt en hög utvecklingstakt!

fler konverteringar

57% lägre kostnad per konvertering