Det som verkligen fungerar och konverterar

BAKGRUND

Sankt Jörgen Park är ett av Sveriges bästa spahotell. Flera utmärkelser har gått till anläggningen på Hisingen i Göteborg, som bland annat erbjuder hotell, konferens, spa, Sport Club, golf och förstklassiga restauranger.

Men bra kan bli ännu bättre. Sankt Jörgen Park anlitade Impera för att organisera arbetet med Google AdWords och Google Analytics. Syftet var att effektivisera annonseringen.

RESULTAT

Under det första året har Impera ökat trafiken till webbplatsen med 23%. Konverteringsgraden från Paid search har ökat med 200%.

Inom turism- och besöksnäringen tenderar en hög andel av konverteringen ske från brandrelaterade sökningar. Imperas trafikförstärkning med Paid search har skett utan att trafiken från organic search har minskat.

ROI från Paid search räknat på onlineförsäljning har under året förstärkts från 1200% till 1800%!

FRAMGÅNGSFAKTORER

-  Utöver trafikanskaffningen har Impera implementerat omfattande mätning med Google Analytics och Hotjar. Resultatet blev viktiga insikter kring användarbeteende och konverteringspunkter – vad det är som verkligen fungerar.

- En viktig faktor har varit A/B tester. Vi har testat varianter i såväl sökord och annonser, som landningssidor och boknigsflödet. Förbättringar i bokningsflödet har lett till betydande förbättringar av konverteringen.

-  Kund och Account Manager på Impera har haft direkt och löpande kontakt. Något som lett till en hög följsamhet efter omvärldsfaktorer.

 -  Månadsvis rapportering, genomgång och utbildning av kund har lett till snabba och väl avvägda beslut samt en hög utvecklingstakt! 

ökning av ROI

total trafikökning

ökning av CR från Paid Search