Featured Snippets ökade Garagelivets click through rate med 100%

Datadriven marknadsföring och sökmotoroptimering

Om kunden

Garagelivet.se är en plats för inspiration och kunskap kring allt som rör garage - en satsning som Hörmann Svenska AB står bakom. Imperas arbete med SEO har varit lyckosamt under ett flertal år, med en stadigt växande organisk trafik.

Utmaning

Garagelivet vill vara en källa till svar redan innan besökarna nått deras webbplats. På så sätt kan de stärka sin ställning som en auktoritet inom garage.

Lösning

Under 2020 satsade vi på synlighet i “featured snippets”, eller “rika resultat”, som kortfattat är information presenterad i Googles sökresultat på ett sätt som lyfter fram det mer än övriga organiska resultat. 

Optimeringen gick ut på att hitta sökfrågor kring garage, som sedan tydligt besvaras med korta och koncisa svar. Ett sådant format möjliggör för Google att lyfta ut det och presentera det i en “knowledge box” direkt i sökresultatet. 

Vi optimerade mot tolv olika sökfrågor där Google tenderade att visa en featured snippet. Satsningen var lyckad, och i skrivande stund presenteras Garagelivets svar i tio av dem.

I exemplet nedan har vi optimerat mot sökfrågan “fördelar kallgarage”, genom att besvara frågan i en kort punktlista i en artikel som jämför varm- och kallgarage.

 

Resultatet blir då detta:

Resultat och insikter

De senaste tre månaderna, jämfört samma period förra året, har click through rate (CTR) ökat från 1,8% i snitt till 3,6%. Den siffran, tillsammans med att antalet visningar i sökresultatet av Garagelivet har fördubblats under samma period, talar för att optimering mot featured snippets markant kan öka synligheten och andelen som klickar in, jämfört ordinarie sökresultat. 
Vill du snacka projekt med oss?

Karin Lundgren
Karin Lundgren
SEO-specialist
Kontakta mig för frågor om det här projektet eller funderingar runt vad vi kan göra för dig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Karin Lundgren
Karin Lundgren
SEO-specialist
Kontakta mig för frågor om det här projektet eller funderingar runt vad vi kan göra för dig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.