See Think Do Care

PUBLICERAT AV Emelie Borg 2016-08-26
Har du anpassat din hemsida efter de olika intentioner som dina besökare kan tänkas ha? Har du anpassat din marknadsstrategi efter besökarnas intentioner? Och hur är det med mätningsstrategi? De flesta verksamheter är säkert inte helt obekanta med tankesättet, och AIDA har väl de flesta marknadsförare hört talas om. See, Think, Do, Care (STDC) är ett ramverk som är ett alternativ till AIDA. Det är utvecklat för att tänka från kundens perspektiv och sätta kunden i centrum. I ett digitalt context. Det vi kan nå genom att använda STDC är att få ett sätt att utvärdera våra marknadsstrategier och få en klar bild över när vi har nått framgång.

Detta ramverk är utvecklat av webbanalysgurun Avinach Kashiuk och han har skrivit flera blogginlägg om det.

Så hur ska man tänka? Det vi vill är att identifiera vilka olika kundgrupper vi har, baserat på med vilken intention de kom till vår hemsida. Vi delat in intentionen i fyra olika stadier som vi kallar för just See, Think, Do och Care.

See


Dina besökare som är i See fasen är de som faller in under den bredaste definitionen av din kundgrupp. Så tänk ut, hur brett kan du möjligen formulera vilka som är dina potentiella kunder? Exempelvis så skulle en klädbutik kunna ha “alla som bär kläder”. Men tänk då också på att om man är avsmalnad på något vis måste man ta det i beaktning. Säljer man som klädbutik endast punkkläder kanske man behöver vinkla till det så att man i sin definition inte tar med sådana som aldrig skulle kunna tänka sig att bära punkkläder.

Think


De som är i Thinkfasen är en del av de som är i See fasen. De passar i See men har ytterligare lite mer intention mot att genomföra det som du har på hemsidan som skulle innebära en macrokonvertering. Om man tar exemplet med klädbutiken så skulle det vara alla som bär kläder och som själva tycker att de behöver kläder. Vi vet inte när de kommer köpa kläder, vi vet bara att de tänker på det.

Do


De som är i Do fasen är en del av de som är i Think fasen men med ännu mer intention att konvertera. Från exemplet skulle det bli alla som bär kläder och som själva tycker att de behöver kläder och som just nu letar efter kläder att köpa.

Detta är de tre övervägningsfaserna, men det finns ytterligare en fas som man inte ska glömma bort.

Care


De som är i Care fasen är de som redan har konverterat hos dig, de som du borde ta hand om lite extra eftersom de redan visat att de gillat ditt varumärke.

Hur går vi vidare?

Självklart är detta en generell bild av verkligheten och alla passar inte helt in, men som en generell mall borde den kunna ge alla något att tänka på.

Hur går vi nu vidare? Jo, nu ska vi se till att utforma strategier för vår hemsidas innehåll, vår marknadsstrategi och mätning som möter upp alla dessa kundintentioner. Lättast är om man sätter upp det som ett rutnät och helt enkelt fyller i alla fält. Ha en workshop med alla på företaget som har något att säga till om och börja utforma. Ta in en expert strateg om det behövs.

Varför är nu detta så viktigt? Det finns en tendens när man formar dessa strategier att man bara fokuserar på de 2% av ens besökare som är i Do fasen. Men det är viktigt att även göra sig tillgänglig och intressant för de som inte har kommit lika långt i intentionsprocessen. Om det finns något även för dem på hemsidan och om en del av marknadsstrategin även riktar sig till dem så kan man lyckas bygga upp en medvetenhet hos fler potentiella kunder som förhoppningsvis gör att när de väl vill konvertera vänder de sig till din verksamhet.

Bygg intentionsbaserade kundstrategier, gör kunden nöjd och öka företagets totala vinst.

Emelie Borg

Web Analyst