Det bästa har
inte hänt än

Vi vet att viktiga frågor kan besvaras med analys av data. Genom att göra prognoser och ta fram olika framtida scenarier ser vi till att du som kund slipper obehagliga överraskningar. Du kan alltid känna trygghet i din investering. Inget gissande, alltså.

E0dfadf.jpg

Bestämma och nå affärsmål

Utan tydliga affärsmål blir styrningen av den digitala marknadsföringen trubbig. Att bestämma affärsmål är inte mycket värt om du inte vet potentialen. Många bolagsledningar är inte medvetna om den digitala potentialen, vilket sätter marknads- och försäljningschefer i en svår position. Vi på Impera tydliggör affärsmöjligheterna och levererar väl underbyggt material för att sätta rimliga tillväxtmål och styrka investeringen.

Att kravställa digital marknadsföring, så att du kan se den röda tråden från marknadsinvesteringar till försäljning, på rätt sätt kan också vara svårt. Våra strateger processleder mer än gärna vägen fram till ett metodiskt arbetssätt mot ökad försäljning.

 

Ökad (rätt) trafik

Många företag lägger större delen av marknadsföringsbudgeten på köpfasen i kundresan. Det är en bra början eftersom den trafiken fångar de lägst hängande frukterna för att driva försäljning. Problemet är att det förr eller senare leder till stagnation, eftersom du väcker för få eller inga nya potentiella kunder.

För att skapa långsiktig tillväxt delar vi in marknadsföringen och målsätter trafiken mot alla faser i kundresan. Samtidigt tar vi fram beräkningar på hur fördelningen av budgeten ska se ut mellan faserna för att det ska bli så effektivt som möjligt. Då kan vi säkra tillflödet av nya framtida kunder och den kortsiktiga försäljningen.

Vår målbild är alltid att kunna bevisa lönsam trafikökning. Ser vi inte att det är möjligt tar vi inte in projektet. 

Fler leads och köp

Genom att förfina webbplatsen mot ökad konvertering av leads/kontakt och köp ökar både webbplatsens och marknadsföringens effektivitet. Ibland dramatiskt. Oftast läggs för lite resurser här i förhållande till de aktiviteter som ökar trafiken till webben, vilket påverkar försäljningen negativt. 

Verktygen för att jobba med detta är webbanalys och konverteringsoptimering, tillsammans med sökmotoroptimering för en förstärkt användarupplevelse.

Impera erbjuder både projekt och löpande tjänster för att öka ditt företags konvertering. Alltid tillsammans med en skattning av försäljningsökningen, och med en avvägning mellan investeringar i trafikökning och ökad konvertering.

Är de tekniska eller kommunikativa förutsättningarna alltför bristfälliga erbjuder vi både UX-design och webbutveckling, för att skapa en ny lösning som bättre kan möta dina försäljningsmål.

Högre lönsamhet per kund

När trafiken är hög och webbplatsen levererar bra, utifrån era mål för försäljningen, är nästa steg som regel att öka lönsamheten per kund.

Det kan handla om att prioritera högmarginal-produkter och stimulera fler eller exklusivare produkter/tjänster vid varje köp. Eller att öka återköpsfrekvensen med hjälp av remarketing och smarta tjänster som underlättar vardagen för befintliga kunder.

En vanlig åtgärd är att parera för säsongsvariationer där vi ur ett datadrivet perspektiv jobbar proaktivt kring paketering, erbjudande och marknadsföring.

Skattningar görs på försäljningsökning för att bedöma om investeringar skulle vara lönsamma.Vill du bli mer lönsam?

Förnamn & Efternamn*
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Så jobbar vi

All digital kompetens under ett och samma tak

Vi både skapar och förverkligar idéer under ett och samma tak i ett digitalt powerhouse. Ett team av olika specialistkompetenser där alla drar åt samma håll hjälper dig att öka din försäljning och lönsamhet. Att ha tillgång till allt detta på ett ställe gör det enkelt för dig som kund och du kan alltid räkna med genomtänkta, effektiva lösningar och korta ledtider.

Impera har en personlig touch. En lagom balans mellan trams och målmedvetenhet i vårt ständiga förbättringsarbete.”

““Impera har en personlig touch. En lagom balans mellan trams och målmedvetenhet i vårt ständiga förbättringsarbete.””

Anna-Maria Larsson, Ekologigruppen

Nyheter & Artiklar

Artikel

Webbanalys

Konverteringsoptimering

Google Analytics

Lansering

Webbyrå

Webbutveckling

Wordpress

Nya assistans­guiden.se är lanserad!

Assistansguiden hjälper kunden att hitta ett assistansbolag som passar dennes behov och intressen. Webbplatsens uppgift är att vara en tydlig och enkel guide, som gör det lätt för besökaren att jämföra olika val och ta beslut.

Artikel

Konverteringsoptimering

Öka förtroendet på webben inom B2B

Förtroende är en viktig faktor för att få besökare att konvertera på er webbplats. Här ger vi er konkreta tips på hur du ska tänka om du jobbar B2B.