E-A-T & Google Core uppdateringar

Google arbetar kontinuerligt med att försöka skapa en så bra och träffsäker sökmotor som möjligt. Det gör man genom att hela tiden arbeta med något som de kallar Core Updates.

Core Updates betyder mer eller mindre att Google har genomfört ändringar i deras algoritmer som de baserar sin sökmotor på. För att hålla den så träffsäker, aktuell och bra som möjligt, jobbar Google alltså med att hela tiden se över vad användare gillar, och vad som fungerar bäst hos olika hemsidor. Därför är det viktigt att veta vad faktiskt Google, och dess algoritmer föredrar och inte. Många SEO-specialister idag känner stor stress och oro inför varje Core update som kommer. Det betyder att de egentligen inte har koll på vad dessa uppdateringar betyder, och vad de är till för. Känner man oro inför en uppdatering som ska förbättra sökbeteende och sökträffar, så är man definitivt i fel bransch. Sökmotoroptimering bygger på att hela tiden revidera och förbättra sitt arbete, och försöka förstå sina besökare ut i fingerspetsarna. Genom att försöka förstå sin egna marknadsgrupp, så kommer Google att förstå vilken typ av aktör ni är i er bransch. Ingen kommer någonsin veta vad algoritmerna exakt gör, därför är det viktigt att följa de rekommendationer, och tester som gjorts, för att vara i så bra fas som möjligt.

Hur ska man hantera uppdateringar?

Hur bör man egentligen hantera dessa uppdateringar då, och är det något att faktiskt oroa sig över? Kort och gott, nej, förutsatt att du följer de riktlinjer och best practices som finns. Känner du faktiskt inte följer detta, eller inte har koll på vad du har gjort, då finns det absolut en finns risk och rimlighet i att känna oro. Vad som kan hända när Google genomför dessa uppdateringar, är att trafik och sökresultat verkligen fluktuerar. Detta är svårt att peka ut exakt vad som Google kollar på vid varje uppdatering, och det är därför det är viktigt att hålla sig på “rätt” linje när det kommer till uppdateringarna. Tappar man sina höga positioner så kommer trafiken ta en stor smäll direkt, vilket kommer att synas på era slutmål / konverteringar. En av dessa tips och rekommendationer från både tester, experter och Google är att man följer E-A-T.

E-A-T, vad är det?

E-A-T är ett mätverktyg som börjar få se allt mer dagsljus, och som allt fler förstår vikten utav. Det står för Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness. Med andra ord, expertis, auktoritet och trovärdighet. Jag personligen brukar göra en liknelse mot en forskningsrapport, där ju fler som refererar och hänvisar till rapporten och anser att informationen är rätt, relevant och styrker deras teser, ger mer trovärdighet och auktoritet till både författare och rapporten. Likt samma sätt bör man se på arbetet med sin sökmotoroptimering, speciellt arbetet med sitt innehåll. Det handlar inte bara om att ha alla tekniska delar på plats, även om det är viktigt. Det är lika viktigt att lägga energi och tid på att skapa bra och relevant innehåll för din kundgrupp. Genom att skriva bra innehåll, som är trovärdigt och allt fler kan referera till, kommer ni visa Google att ni är en aktör att räkna med. Dels för att ni organiskt skapar en bra länkprofil, men också för att fler kommer besöka er sajt genom att ni träffar in vad era användare söker efter.

Hur arbetar man effektivt efter E-A-T?

Att arbeta med E-A-T innebär att allt innehåll som publiceras, oavsett om det handlar om en artikel, en produkt eller en kategori, så ska det vara väl genomarbetat och ha hög relevans för det område du vill vara en stark aktör inom. Det betyder att det behövs rätt typ av sökord, rätt formalia samt rätt struktur på arbetet. Genom att göra en bra konkurrensundersökning så kommer du se hur dina närmaste konkurrenter arbetar, och då ser du vad som du ska arbeta på. Genom att utgå ifrån din bransch vet du var du ska börja med ditt arbete, och vad som ska förbättras. Alla delar kan alltid förbättras, det gäller att förstå vilken som har mest betydelse för dig och din sajt. För vissa är det viktigare att hitta rätt typ av sökord, för andra handlar det kanske om att bygga upp en bra internlänkstruktur då deras innehåll hänger ihop väldigt mycket. Här är det viktigt att du förstår din bransch helt och hållet, för att så effektivt som möjligt kan arbeta efter E-A-T.

Jag förstår om du kan tycka att detta känns som en väldans massa arbete och tid, tid som du kanske inte riktigt känner att du har. Vikten av att skapa en bra organisk profil och stark SEO är viktigare än vad många förstår, och investeringen som man gör kan i många fall ge flerdubbel ROI, speciellt om det görs ett bra arbete. Här följer en checklista du kan följa för att se så du följer E-A-T.

 

1. Specialisera dig mer

Välj ut en del av er verksamhet där ni är starka och där det finns intresse från marknaden. Specialisera er ytterligare genom att prioritera den utvalda delen i innehållsarbetet, kan t.ex. vara blogginlägg, fördjupade produkt - eller tjänstebeskrivningar, kundcase eller en guide för användaren ska välja rätt produkt/tjänst. Arbetet uppfyller “E” i E-A-T, Expertis.

 

2. Få koll på dina konkurrenters svagheter och styrkor inom SEO.

Att ha koll på dina konkurrenters svagheter och styrkor inom SEO är inte bara ett sätt att få mest bang for the buck. Det handlar också om att förstå din marknad som du tillhör. När du förstår din marknad och vilken del av SEO din marknad lägger stor vikt på, så måste du se till att vara stark på samma del innan du utvecklar resterande delar. Ett exempel på detta är: Din bransch har lagt stor vikt på utförliga och välformulerade kategoritexter och produkttexter. Det är då viktigt för dig och din sajt att du ser till att ha kategori och produkttexter som är välformulerade och optimerade för din specialisering. När du gjort vad dina konkurrenter gjort, fast bättre, så har du uppfyllt din bransch hygienfaktorer för SEO. Detta visar att du och din sajt förstår sig på din bransch, och vad som behöver utvecklas. Detta bygger auktoritet relativt dina konkurrenter, samt trovärdighet. Arbetet uppfyller “A” i E-A-T, auktoritet.

 

3. Ta fram en sökordsplan.

Att arbeta fram en sökordsplan är ett viktigare steg än många förstår. När man gör sin research på sin specialisering, och sin bransch så kommer man snabbt förstå de olika stegen på kundresan. Det måste tas i beaktning i sökordsplanen. Det går inte att välja ut 4 sökord huller om buller som har bra sökvolym. Genom att investera tid och tanke i sökordsplanen ger du dig själv möjlighet att skapa mer relevant innehåll till din sajt för var steg i kundresan. En kund som söker städtips till en båt är t.ex. i ett senare skede i kundresan än en kund som söker efter bra nybörjarbåtar.
Att förstå vilken kund i vilken del av resan gör att du fokuserar dina sökord mot de olika delarna. Att skapa en röd tråd från landningssida till slutmål med dina sökord gör att du ger besökare en behaglig upplevelse, men också visar det på att du förstår din marknad på en djupare nivå. Arbetet uppfyller “A” och “T” i E-A-T, eftersom du påvisar att du förstår kunden och dess frågor på en djupare nivå, och därmed arbetar med rätt sökord på rätt plats.

 

4. Implementera dina nya sökord och arbeta med ditt innehåll. 

När du har valt ut rätt sökord och rätt typ av intention, är det viktigt att du bygger ihop hela kakan rätt. Det handlar om att förstå dina besökare och vilken del av kundresan de befinner sig i. Genom att förstå dina besökare, kommer du kunna optimera ditt innehåll så det passar varje steg bra. Genom att besvara frågor som “Vilken typ av båt ska jag köpa?” i en artikel som är välarbetad och strukturerad, kommer du lättare hitta besökare som är tidigt ute efter att köpa en båt. Intentionen är i rent informationssyfte, men du fångar upp dessa besökare till din sajt, där du senare kan utveckla kundflödet från en artikel till ett faktiskt köp eller annan typ av konvertering. Är det en besökare som är på jakt efter en specifik produkt eller ett märke, så ser du till att optimera den produkten eller det märkets sida så väl som möjligt för att fånga in dess besökare så smidigt som möjligt. Det kan exempelvis se ut så här: “Köpa trall till Linder-båt”. Här finns det en tydlig intention från besökaren, och du kan som E-handlare optimera dina texter så att besökaren hittar just Trall och Linder båt på ett och samma ställe.

 

Känner du att du gärna vill ha hjälp i frågan, eller har du några fler frågor i ämnet SEO? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Vi är trots allt digitala specialister!

Undrar du något?

Jakob Andersson
SEO and HubSpot Specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Jakob Andersson
SEO and HubSpot Specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.