Följ upp effekten av din marknads­föring genom webbanalys

Digital marknadsföring och webbanalys

Du har precis satt din digitala strategi för ditt företag med olika marknadsföringsinsatser du vill göra för att nå ut till din målgrupp och få dessa att konvertera på din hemsida. När dessa är igång, hur vet du vad som fungerar och inte? Till hjälp finns Google Analytics.

Din digitala strategi är på plats – sen då?

När dina annonser, nyhetsbrev, blogginlägg (eller vilka insatser du nu gjort för att få människor att besöka din hemsida) är på plats, vore det ju såklart fantastiskt om du kunde följa deras resa när de hamnar på hemsidan.

Och just detta kan du göra med Google Analytics. Är det så att besökare från vissa mailutskick är mer engagerade än besökare från andra mailutskick? Eller tenderar besökare från vissa annonser att lämna hemsidan fortare än besökare från andra annonser?

Exempel på mätvärden

Genom Google Analytics kan du nu välja att titta på t.ex:

  • Bounce Rate: hur stor andel lämnar hemsidan utan att göra något
  • Konverteringsgrad: hur stor andel konverterar
  • Sessions: hur många besök på hemsidan resulterade din kampanj i

På så sätt kan du vaska fram vilka kampanjer som fungerar och inte, för att sedan dra lärdom om vad som verkar fungera för just din målgrupp.  

Förutom de rapporter som redan finns i Google Analytics, kan du bygga egna, anpassade rapporter där du handplockar vilka sorters mätvärden du vill se (se Googles dokumentation om anpassade rapporter i Google Analytics) för att kunna mäta och utvärdera din digitala marknadsföring.

Man kan även koppla datat till visualiseringsverktyg (t.ex. Google Data Studio) för att på ett mer överskådligt sätt få en bild av vad marknadsföringen leder till och vägen dit.

UTM-parametrar – hur hamnade besökaren på din hemsida?

UTM-parametrar (eng. Urchin Tracking Module), är parametrar som man använder i URL:en när du länkar till din hemsida, som gör att Google Analytics vet var besökaren kom ifrån. Med dessa UTM-parametrar kan du skicka med information om varifrån besökaren kom till din hemsida och även vilken kampanj/annons/nyhetsbrev besökaren kom ifrån. 

Om du t.ex. vill länka direkt till en produkt som du har ett erbjudande på, via ett nyhetsbrev, och länkar direkt till din produkt som finns på sidan mydomain.se/produkt, så kommer Google Analytics kanske inte veta var besökaren kom ifrån. Istället bör länk se ut i stil med:

mydomain.se/produkt?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=specialerbjudande_produkt_x

UTM-parametrar som finns att tillgå 

  • utm_source 
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_term
  • utm_content 

Oftast räcker det med de första tre för att kunna differentiera sina digitala kampanjer. Sedan kan du utifrån kampanj få fram rapporter i Google Analytics om hur dessa presterar. För att göra det lite enklare för sig, kan man på denna sida generera sin utm-taggade länk.

Notera att om du använder Google Ads, så taggas dina annonser automatiskt. Dessutom så har många verktyg idag färdiga funktioner att använda i detta syfte (t.ex. Mailchimp) eller att det sker automatiskt (t.ex. Google Ads), men inte alla.

Hur utvärderar man sin digitala marknadsföring?

När du sätter upp din mätning och dina marknadsföringsinsatser, behöver du ha tydliga och mätbara mål för dessa insatser som besökarna kan göra på hemsidan. Dessa mål kan såklart se väldigt olika ut beroende på företag, så det går inte riktigt att peka på någon slags “one size fits all” - rapport i Google Analytics som berättar allt om alla kampanjer.

Istället bör du fundera på hur kundresan ser ut för respektive annons, nyhetsbrev, eller vad du nu använder för kanaler för din marknadsföring, från att besökaren hamnar på din hemsida, fram till konvertering. 

Sedan kan du vidare fundera på vilka sorters mätetal du kan använda dig av i Google Analytics, som gör att du kan bedöma om din kampanj fungerar och på så sätt kunna identifiera flaskhalsar på din hemsida. Ett tips är att börja med att titta i standardrapporten för kampanjer, som finns i Google Analytics, under “Acquistion → Campaigns → All Campaigns”.

Vill du ha hjälp med att mäta och utvärdera din digitala marknadsföring? Kontakta gärna mig!

Ska vi ta ett första möte?

Andreas Lockby
Webbanalytiker
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Andreas Lockby
Webbanalytiker
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.