Impera ställer om efter Teal-filosofin

Vi är väldigt glada över att berätta om vår resa mot en självstyrande organisation efter filosofin Teal. Vi tror starkt på en levande, mänsklig organisationsform och är övertygade om att det kommer gynna såväl oss, som våra kunder.

“Det jag tycker är bra med Teal är att vi på ett mer naturligt sätt kan driva kundutvecklingsfrågor med kortare ledtider då vi inte har chefer på samma sätt som tidigare.”

- Carl Stenbeck, Digital specialist

En Teal-organisation bygger på tre huvudprinciper: 

1. Självstyre

Det finns inga direkta chefer utan vi arbetar i team som löser problem och tar beslut inom teamet. Varje medarbetare har utrymme att agera efter eget omdöme med stöd av sina teamkollegor, eftersom vi anser att den som är närmast frågan har bäst förutsättningar att ta ett bra beslut. Decentraliseringen gör att vi snabbare och bättre kan svara upp mot de möjligheter och utmaningar som uppkommer. När ökat förtroende ges, sporras större ansvar och kreativitet, vilket gör att vi på ett effektivare sätt kan ta vara på enskilda talanger.

“Jag tycker om att man kan vara med och styra hur man ska arbeta. Det gör även de mindre roliga sakerna lättare, för att man är med själv och beslutar hur de ska göras.”

- Klas Nederman, Systemutvecklare

2. Helhet

Vi är 100% oss själva och uppmuntrar varandra till att vara det. Vi vill inte skilja på vår yrkesroll och hur vi är privat. Vi är lyhörda, öppna och ärliga med varandra, bland annat genom mötesformer som tillåter alla att ta plats, exempelvis genom dagliga check-ins. En stor del av vår organisatoriska kultur vilar på tillit, såväl till oss själva som till varandra. 

“Det blir en mycket roligare och utvecklande arbetsplats med Teal, fokus är på teamet där man får vara precis som man är. Hos oss behöver man aldrig känna att man står ensam utan vi gör det tillsammans, det blir liksom mer power när vi kan vara synkade och använda varandras styrkor för att ta oss fram.”

- Cassandra Abrache, Projektledare

3. Evolutionärt syfte

Vårt högre syfte är att ständigt utvecklas. Vi utforskar och experimenterar kontinuerligt för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vår organisation är levande. Vi ser större vinst i att våga testa istället för att fastna i oproduktiva processer. “Good enough for now, safe enough to try” är vårt nya motto. 

“Teal öppnar upp för hela organisationens potential. Arbetssättet både utmanar och levererar hittils. Det är minst sagt en spännande resa.”

- Peter Persson, VD och Strateg

Vi ger oss själva en klapp på axeln och blickar framåt mot nya tider och nya arbetssätt. Det här kommer bli riktigt bra! 
Ska vi ta ett första möte?

Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.