Lönsam digital marknadsföring

Datadriven marknadsföring och webbanalys

Egentligen är själva idén inget nytt, utan det är dess kontext som har förändrats till att vara mätbar. Det innebär att man kan använda sig av nyckeltal och andra lönsamhetsmått för att optimera marknadsföringen till att vara en pengamaskin med en rörlig budget, som man kan ha kontroll på! För den som tycker om liknelser är det ungefär som ekonomistyrning genom marknadsföringskanalen istället för bolagets räkenskaper.

Detta blogginlägget kommer att fokusera på just det, och hur jag kan hjälpa dig att uppnå detta. Men först måste jag höja ett varningens finger. Det kommer att göra ont. För nu är du på väg in i ett paradigmskifte där gamla synsätt inte längre är tillräckligt bra om du vill överleva konkurrensen i den nya informationseran. Något måste gå sönder (kreativ förstörelse) för att göra plats för det nya, mer effektiva, lönsamma, arbetssättet för digital marknadsföring.

I skrivande stund befinner sig hela marknadsföringsbranschen i ett smärtsamt vägskäl med det ena benet kvar i det gamla, och med det andra benet i det nya. Det nya innebär här de som vet potentialen i det digitala.

I allt snabbare takt skruvas kraven upp på vad marknadsföringen ska klara av och hållas ansvarig för. Samtidigt är det få som förstår hur transformationen ska gå till för att lyckas. Vägarna som kunderna tar (och inte tar) blir allt mer kartlagda och skräddarsydda.

Vi som arbetar som specialister inom digital marknadsföring blir ständigt påminda om hur kundresorna utvecklas. I och med att vi ständigt bryter ny mark blir möjligheterna fler och fler. Genom att använda nyckeltal, budgetar och kundanpassningar lyckas vi öka försäljningen bortom gränser vi tidigare inte trodde fanns. Det är detta som är lönsam digital marknadsföring.

Du kanske inte insett de enorma möjligheter som finns med digital marknadsföring. Jag kan försäkra dig om att de finns där. Det är bara så att du inte vetat om vad du missar. Den osynliga alternativkostnaden är många gånger så stor, att det är alltför smärtsamt att ta till sig. Men misströsta icke! Jag kan hjälpa dig. Det är mitt jobb att identifiera och agera på dessa möjligheter som till en början kan te sig ganska osynliga för den oinvigde. Men då behöver förändring ske, och det gör ont.

 

Var öppen för nya tankesätt

Grunden i att transformera marknadsföringen till att bli lönsam är att veta vad som är rätt väg att gå. För att göra det, skiftar vi marknadsföringen från att vara en kostnadspost till att vara en resultatpost. Det är då vi öppnar upp för att kunna optimera lönsamheten till nya höjder och vinstmaximera.

En annan komponent som vi måste bryta är att arbeta i projektform och stelbenta projektbudgetar som inte är kopplade till lönsamhet och avkastning på kapital.

Jag tänkte nu ge dig ett exempel på vad din alternativkostnad är när du använder marknadsföringsbudgetar i projektform jämfört med en rörlig och dynamisk budget som baserar sig på data och lönsamhet. Liknelsen är av deduktiv logisk karaktär, så jag presenterar inga siffror. Dock finns det exempel av Google som tyder på att du missar upp till 60 % av tillfällena när du inte arbetar med dynamiska marknadsföringsbudgetar.

Tänk dig att dina potentiella kunder lever sina egna liv och söker efter vad de är intresserade av när de själva vill, utefter deras subjektiva preferenser. Det låter helt rimligt antar jag, eftersom det är precis så det förhåller sig?

Tänk dig då att du endast marknadsför dig när det passar dig, och inte när dina potentiella kunder söker efter det du erbjuder. Då är din alternativkostnad högre än om du kunde marknadsföra dig mot kunder som aktivt söker efter det du har som affärsidé!

Detta är din nuvarande alternativkostnad i möjligheter som du aldrig var med om för att du inte var där. Men det är här som vi specialister kommer in i bilden och hjälper dig att lägga om strategin mot att göra din digitala marknadsföring lönsam.

 

För att lyckas behöver vi få kontroll

Om vi ska lyckas med att transformera marknadsföringen till att bli lönsam behöver vi skapa vissa förutsättningar som talar om vad som är gynnsamt eller inte. Vi behöver få insikt i vilket värde som den digitala marknadsföringen skapar och vart insatserna gör störst nytta.

Vi behöver veta vad ett mål är värt och vi behöver mäta utfallet. Det vi är ute efter är att kunna balansera, och skydda oss, från att varken övervärdera eller undervärdera måluppfyllelsen. Annars riskerar vi att suboptimera och låta potentiella kunder bli hjälpta av dina konkurrenter, och det är inget vi uppmuntrar till. Därför har vi som digitala marknadsförare en liten lätt besatthet av att försöka mäta hela värdet av utfallet.

För att skriva i klartext; behöver vi t.ex. kunna mäta din webbshop eller bokningsmotor. Skulle det vara så att det inte går att sätta upp mätning för att din leverantör inte har stöd för det, är min rekommendation att genast byta till en bokningsmotor som möjliggör detta. Utifrån erfarenhet har jag inga betänkligheter utöver att du bör göra detta omedelbart. Du blöder pengar till följd av deras dåliga lösning! I annat fall ber jag dig att inte läsa vidare, lönsam digital marknadsföring är inget för dig och detta blogginlägg är skrivet för de som vill förbättra sin lönsamhet.

Fördelarna med att kunna mäta på ett bättre sätt sträcker sig längre än enbart mätbara resultat. Att tillskansa sig insikter om sina kunder som potentiella kunder leder till bättre och lönsammare investeringar, fler kunder och högre vinst. Det mätningen ger är insikter kring variationen i kundbeteendet i olika kundsegment, vart i köpcykeln olika besökare befinner sig i och hur mycket resurser du bör lägga var. Du kommer också få insikter i vilka budskap som fungerar var och till vilken kundgrupp och när på dygnet de är aktiva. Du kommer också att kunna se hur denna differentiering, och att agera på den, leder till högre och säkrare intäkter för dina satsade pengar.

Det bästa är att detta är möjligt inom den digitala marknadsföringen! Vi som digitala specialister rör oss ständigt i denna riktning. Det enda du behöver säkerställa för oss, och prioritera, är att tillåta oss fortsätta hitta nya insikter och identifiera vad vi kan behöva mäta för att få, än mer, värdefulla insikter.

För att underlätta vårt första möte har jag sammanställt några frågor som inte är enkla att svara på. Men de är av oerhört högt värde för dig:

  • Hur ska vi säkerställa att vi räknar in den försäljning som sker offline, men som initieras online?
  • Räknar vi med livstidsvärdet för alla nya kunder som vi får?
  • Hur säkerställer vi att räkna med värdet av olika interaktioner som finns i hela kundresan till ett köp, mellan olika enheter och kanaler?

Jag vet, det är inte enkelt. Men börjar du tänka på dessa frågor och vad de innebär för dig kommer du vara bättre förberedd. Det är först nu du börjar ta ett helhetsgrepp kring värdeskapandet för ditt företag.

Ska vi ta ett första möte?

Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.