Varför är page­speed viktigt?

Webb och SEO

De flesta har någon gång känt att deras hemsida skulle kunna vara snabbare. En snabb hemsida kräver dock insatser, och insatser kostar. Vilka argument finns för att göra en sådan investering?

Mobile first indexing

Sedan 2018 har Google använt pagespeed som en rankingfaktor. Det innebär att de sidor som är långsammast inte kommer synas lika högt upp i Google-sökningar. Hur mycket trafik som kommer från vanliga sökningar (icke annons) varierar från webbplats till webbplats. Riktiga siffror från ett axplock av våra webbplatser är 29% för en E-handlare, och 49% för ett större hotell.

Även för sökningar som är brand (dvs. sökningar på företagsnamnet) kan det finnas andra som annonserar på samma söktermer. Till exempel kan en konkurrent till Hotell A annonsera på termen "Hotell A". Då är det fördelaktigt att ha hög ranking för sökningen och inte bli straffad för att landningssidan är långsam.

När Impera testade detta på impera.se såg vi en signifikant förbättring av positioner för utvalda sökord (notera att vi då gick från en relativt låg pagespeed).

Konvertering

Flertalet undersökningar har pekat på sambandet mellan laddningstid och konverteringar. Det vill säga: ju snabbare en sida laddar, desto fler besökare går vidare och fyller i formulär, köper varor, etc.

Impera har undersökt detta för en E-handels-sajt, och kommit fram till att hastigheten på landningssidan korrelerar med besökarnas tendens att slutföra ett köp. Grafen nedan beskriver sambandet som vi hittade. Anmärkningsvärt är att besökare som hade 1s laddningstid konverterade dubbelt så ofta som besökare med 4s laddningstid på landningssidan.

Förhoppningsvis belyser detta korta inlägg vikten av att ha en hemsida som laddar snabbt, och att det även finns ekonomiska argument för att investera i en snabbare sida. I nästa inlägg tittar vi på hur man kan avgöra om ens hemsida är långsam.

Ska vi ta ett första möte?

Rasmus Söderström
Webb- & Systemutvecklare
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Rasmus Söderström
Webb- & Systemutvecklare
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.