Korpen ökade sin organiska trafik med 45%

Skalbar sidstruktur för SEO

När Korpens nya webbplats, korpen.se, skulle designas och byggas såg vi redan i förstudien att sökmotoroptimeringen var en väldigt viktig del av arbetet. Det fanns stor potential att, genom att jobba rätt från grunden, fånga potentiella medlemmar som letar efter de aktiviter föreningarna i Korpen har att erbjuda. 

Med detta i åtanke tog vi fram en anpassningsbar SEO-strategi, där det finns förutsättningar för att möta upp besökare från Google med en logisk och användarvänlig landningssida.

Utmaning

Det är vanligt att vi skapar nya landningssidor baserat på sökord. Ett återkommande problem vi möts av är att det inte alltid finns en logisk plats i sidstrukturen att placera den nya sidan.

I vissa fall skapas det ett blogginlägg för att möta upp trafiken. Något som förvisso ofta fungerar - men inte är det mest optimala för alla sajter.

För Korpens nya webbplats ville vi göra rätt från början och skapa förutsättningar utifrån en hög ambitionsnivå. Sökord skulle identifieras och grupperas efter ämne - ämnesgrupper som sedan låg till grund för webbplatsens kategorier och navigering.

Lösning

Så här arbetade vi med att möta upp den organiska trafiken:

  • Vi inledde arbetet med en workshop med Korpen, för att identifiera sökbeteenden hos potentiella medlemmar.
  • En sökordsplan skapades sedan baserat på material från workshopen. 
  • Sökorden grupperades efter ämne och sökintention. 
  • Sökordsgrupperna diskuterades sedan med designer, vartefter en struktur sattes och sidmallar för de olika kategorierna anpassades efter sökintention. 

Korpen har gjort ett strålande arbete med att fylla dessa nya kategorier och sidor med riktigt bra content. 

I den nya sidstrukturen finns bland annat en plats för specifika aktiviteter kopplat till en ort, istället för endast kopplat till en förening. Detta möjliggör att möta sökningar som “fotboll Stockholm”, “innebandy Umeå” eller “tipspromenad Östersund”.

Resultat

I jämförelseperioden 1:a juli till 30:e november (detta år mot föregående) ser vi en ökning med 45 % för den organiska trafiken.

Korpens nya webbplats har en stor potential att fortsätta växa med hjälp av den skalbara sidstrukturen.

Vill du snacka projekt med oss?

Karin Lundgren
Karin Lundgren
SEO-specialist
Kontakta mig för frågor om det här projektet eller funderingar runt vad vi kan göra för dig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Karin Lundgren
Karin Lundgren
SEO-specialist
Kontakta mig för frågor om det här projektet eller funderingar runt vad vi kan göra för dig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.