35% ökad onlineförsäljning genom pandemin för Kronocamping

Digital marknadsföring

Om kunden

Kronocamping i Lidköping är en åretruntöppen fritidsanläggning med ett stort och varierat aktivitetsutbud för hela familjen. Anläggningen har en lång sandstrand mot Vänern, några minuters promenad till den pittoreska stadskärnan, strövområden i direkt anslutning, 30 stugor och 482 campingplatser samt en restaurang med en rating på 4,5/5.

Bakgrund

Det är mars 2020. Covid-19 börjar breda ut sig över världen och i Sverige. Stor osäkerhet råder kring framtiden. En bransch som drabbas hårt är svensk besöksnäring – en bransch som Impera har många uppdragsgivare inom.

Norge inför reserestriktioner, en marknad som är viktig för Kronocamping i Lidköping. I samma veva inför Sverige restriktioner för resor inom landet, vilket ytterligare försvårar läget.

Utmaning

För Kronocamping i Lidköping innebar den norska marknaden c:a 40% av gästerna. Ett stort problem med andra ord när norrmännen inte fick besöka Sverige. I princip samtliga bokningar från Norge avbokades.

Samtidigt ledde de  svenska restriktionerna på resor till färre nya bokningar med följd att försäljningen dök snabbt. 

Hur skulle vi möta upp detta svåra läge som ingen hade tidigare erfarenhet av?

Insikter

En bärande insikt var att intresset från den svenska marknaden fortfarande var intakt, trots restriktionerna på resor. Trafiken till webbplatsen och engagemanget där var i stort som året innan. Problemet var att besökarna inte vågade boka.

En annan viktig insikt var att många aktörer inom besöksnäringen drog tillbaka sin marknadsföring när försäljningen dök. Detta ledde till lägre konkurrens och kostnad för köpt trafik. För kanalen Google ads sök så var prisfallet c:a 30%.

Dessa båda insikter parades med en hypotes om att behovet av semester till sommaren och att komma hemifrån sannolikt aldrig hade varit större och att restriktionerna på resor inom Sverige troligen skulle hävas. Det var uppförsbacke då den norska marknaden fortsatt bedömdes som död.

På uppsidan fanns att svenskar inte heller förväntades åka utomlands i någon större utsträckning under sin semester, vilket borde öka trycket på svenska anläggningar. Så strategin gick ut på att kraftigt öka antalet svenska gäster jämfört med tidigare år. För att nå ut till nya potentiella svenska gäster så behövde marknadsföringen öka i omfattning, trots de vid tillfället kärva förutsättningarna. 

Lösning

Impera tillsammans med Kronocamping lade örat mot rälsen för att följa de snabba förändringarna på marknaden och rusta oss för det nya klimatet som världen stod inför. Rälsen i detta fall var webbanalys, som snabbt kunde besvara frågor kring vad marknaden tyckte var viktigt och inte. 

De tidigare månadsvisa avstämningsmötena byttes till veckovisa för att bättre följa marknaden och agera på de förändringar som var.

Bara några dagar efter att restriktionerna på resor infördes stod det klart att sökvolymerna på “semester + Corona” sköt i höjden på Google. Detta tolkades som att marknaden sökte efter säkra semesteralternativ, varför annonstexter och information på webbplatsen kring Kronocampings hantering av Covid-19 lades till. För att minska osäkerheten att boka erbjöds redan i mars generösa ombokningsregler.

Vi kunde i slutet av mars bevisa att det går att sälja på den svenska marknaden, men det var trögare än föregående år och det räckte inte till för att kompensera den bortfallna norska marknaden. Kronocamping fattade då ett mycket modigt beslut - att satsa mer i en tid när de allra flesta drar ned.

En ökad budget innebar att vi kunde köpa i princip hela den lönsamma delen av marknaden som fanns inom Google sök samt i högre utsträckning nå ut till fler potentiella nya kunder i Googles annonsnätverk.

En möjlighet som utnyttjades var att de stora svenska dagstidningarna samtidigt hade utmaningar med sin egen annonsförsäljning, och därför skruvade upp Googles annonsnätverk i högre utsträckning för att försvara sina intäkter. Detta föll väl ut, då fina annonsplatser som inte hade varit åtkomliga tidigare nu fanns, och dessutom till en låg kostnad.

Resultat

Mellan mars och maj ökade trafiken från den svenska marknaden med 60% jämfört med föregående år.

Regeringens reserestriktioner släpptes i början av juni. Under juni och juli var både trafikvolymen och försäljningen dubbelt så stor för den svenska marknaden som föregående år.

Totalutfallet för 2020 blev en ökning av onlineförsäljningen på 35% jämfört med föregående år, trots avsaknad av den viktiga norska marknaden.

“Med otrolig snabba åtgärder, guidade Impera oss med stort engagemang, stöd och kunnighet att snabbt ställa om, vidta viktiga åtgärder och kommunicera ut detta korrekt på våra plattformar. Allt för att säkra upp och inge trygghet för befintliga och nya bokningar i pandemin. Detta gav oss mod och styrka både intern och externt att ta oss igenom 2020 på ett bra sätt.”

Pernilla Söderström, ägare, Kronocamping i Lidköping

 

Vill du snacka projekt med oss?

Peter Persson
VD och Strateg
Kontakta mig för frågor om det här projektet eller funderingar runt vad vi kan göra för dig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
Kontakta mig för frågor om det här projektet eller funderingar runt vad vi kan göra för dig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.