Antalet ansökningar till utbildningen ökade med 310%

Digital marknadsföring

Stiftelsen SKY är grundad och drivs av arbetslivet i Sverige. Syftet med SKY är att se till att få kvalificerad arbetskraft till organisationer och företag. Utbildningarna har planerats och formats utifrån arbetsmarknadens behov och genomförs i samverkan med stora arbetsgivare.

Bengt Wahlstedt är operativt ansvarig på SKY, och han är nöjd med Imperas arbete kring att marknadsföra SKY:s utbildningar.

“Självklart kostar det att synas på Google, men det är en kostnad som vi tycker är värd att betala.”

- Bengt Wahlstedt, operativt ansvarig på SKY

Utmaning

Öka antalet registreringar till YH-antagningen.

Lösning

Annonsering med Google ads och Facebook ads står för en stor del av ökningen, tillsammans med konverteringsförbättrande arbete på främst utbildningssidorna.

Varför har ni valt att satsa mer på digital marknadsföring?

– Det finns inga alternativ, inte i detta digitala tidevarv. Det är ju på nätet vi möter våra studenter och kunder, vår primära målgrupp så att säga. Självklart kostar det att synas på Google exempelvis, men det är en kostnad som vi tycker är värd att betala.

Vad är fördelarna?

– Fördelen är att vi når ut till mer människor med den teknik som finns tillgänglig idag. Det är målstyrt, och går att mäta på ett helt annat vis. Det blir väldigt direkt. Vi kan se hur vi kan ändra, och sätta in insatser där det finns behov. Fördelen jämfört med annonsering och närvaro i print är ju att det går att återupprepa material på webben på ett annat vis.

Resultat

När vi jämför data innan vi tog över den digitala marknadsföringen för SKY kan vi se en tydlig förändring i antalet ansökningar till de utbildningar som SKY erbjuder. Under februari 2019 har antalet registreringar till YH-antagningen ökat med över 90% jämfört med februari 2018.

Under samma period har den organiska trafiken ökat med flera tusen (!) procent som en följd av sökmotoroptimering och ett innehållsarbete med utgångspunkt från sökbeteendet hos målgrupperna.

Februari 2019 jämfört med februari 2017 innebär en ökningen av antalet registreringar till YH-antagningen med 310%.

– Vi tror inte att vi kunde fått ett bättre resultat genom ett annat tillvägagångssätt. Det här är sättet vi når ut på. Arbetet sker utifrån marknadsplanen, och det går ju alltid att skruva och ändra saker, säger Bengt Wahlstedt.

Hur ser det ut mot tidigare år? Har antalet ansökningar ökat?

– När vi mäter data med när vi startade upp med dessa förändringar kan vi se en tydlig förändring. Hur folk klickar sig in via sökord och så vidare. Det är en helt annan besöksfrekvens. Förhoppningsvis leder det till en ökad synlighet - att vi faktiskt finns till. Att vi är ett alternativ i utbildningsvärlden.

Vad är fördelen med en SKY-utbildning jämfört med andra utbildningar?

– Det leder i de allra flesta fall till arbete, jämfört med andra utbildningar. Det är statistiskt vederlagt. 96% av våra studenter går ut i arbete efter avslutad utbildning. Saken är att det blir mycket tydligare än universitetsstudier, där du kan hålla på en väldigt lång tid, och att det inte alltid leder till jobb.