Behovsanalys - vad är det ni egentligen behöver?

Som leverantör av digital marknadsföring är det i princip omöjligt att vara proaktiv med låg kännedom om uppdragsgivarens affär. Av den anledningen genomför Impera alltid en behovsanalys för nya uppdragsgivare.
En korrekt utförd behovsanalys skapar effektivitet både i genomförande och mot budget. Imperas verktyg för behovsanalys är webbanalys i kombination med ett välbeprövat frågebatteri kring våra uppdragsgivares affär.

Efter att vi genomfört vår behovsanalys landar vi som regel i insikter som du som uppdragsgivare själv inte har identifierat för att nå ökad försäljning.

Exempel på saker vi ofta ser:

  • flaskhalsar i säljflödet
  • avvägning mellan kännedom och styrka i erbjudandet
  • avvägning mellan befintlig- kontra nykund
  • avvägning mellan marknadsföring och investeringar i webbplatsen
  • lyfta en instegsprodukt eller högmarginalprodukt i högre utsträckning
  • avvägning mellan försäljning på kort- kontra lång sikt
  • nya digitala tjänster som underlättar för kunder

Ska vi ta ett första möte?

Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.