Identifiering av potential

Identifiering av potential 

Få företag känner idag till sin digitala försäljningspotential. Ännu färre använder potentialen som underlag för målsättning och affärsplan. Det är olyckligt då potentialen kan ha stor bäring på affärsplan och övergripande målsättning och bidra till högre tillväxt.
Impera identifierar den digitala försäljningspotentialen genom att:
- skatta möjliga trafikvolymer från de största kanalerna
- bedöma möjlig ökning av konverteringsgrad på webbplatsen. Detta görs utifrån 20 års erfarenhet från många olika branscher.
- benchmarking mot konkurrenter, avseende trafikvolymer och omsättning
Den digitala försäljningspotentialen används oftast för att skapa en målbild 2-3 år framåt, som sedan bryts ned till strategi och marknadsplan. Ett annat användningsområde är för marknadschefer som önskar underbyggda argument för en högre marknadsbudget.

Ska vi ta ett första möte?

Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.