Lönsamhets­beräkningar

Marknadschefens gamla klyscha "Jag vet att jag slänger halva min marknadsbudget i sjön. Problemet är att jag inte vet vilken halva", gäller inte längre. Med den mätbarhet som finns idag är det både möjligt och önskvärt att arbeta mot lönsamhetsmål med marknadsföringen.
Just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur, och Imperas bedömning av de strukturomvandlingar som sker i sämre tider, är att många företag kommer ta steget och styra marknadsföringen efter lönsamhetsmål. Helt enkelt för att det minskar risken för bortkastade pengar.

En annan minst lika viktig fördel är att det blir enklare att nå sin digitala försäljningspotential, då det inte innebär risk att utöka marknadsbudgeten. Om marknadsföringen är bevisat lönsam vill du inte sluta bara för att månadsbudgeten är slut. Önskvärda nyckeltal att navigera efter blir cost of sale och leveranskapacitet, och att det finns en flexibilitet i budgeten om utfallet är lönsamt.
Impera genomför lönsamhetsberäkningar för de olika faserna i kundresan, efter ramverket See - Think - Do - Care. Arbetet är processintensivt och kräver diskussioner kring det ekonomiska värdet av olika avslut och kontakter på webbplatsen, tillsammans med avslutsfrekvenser och uppdragsgivarens accepterade säljkostnad. Som regel sker en segmentering efter produkter och tjänster. Arbetet leder fram till:
- hur mycket får det kosta att dra en ny besökare till webbplatsen?
- hur mycket får det kosta att dra en ytterligare engagerad besökare?
- hur mycket får det kosta att dra en affär till? 
Dessa  nyckeltal definierar var lönsamhetsnivån ligger och är av stor vikt för att kravställa marknadsföringen. Överträffas lönsamhetsivån är marknadsföringen lönsam, vilket oftast är ett önskvärt tillstånd. Är marknadsföringen lönsam ökas budgeten så länge det finns leveranskapacitet och marknad kvar att fånga.

Ska vi ta ett första möte?

Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.