Marknadsplan och processledning mot mål för ökad tillväxt

Om det finns digitala tillväxtmål behöver resan dit styras. Då processen ofta innefattar ett större antal aktiviteter behövs även en tydlig röd tråd genom arbetet. Imperas strateger kan inta en rad olika roller för att stötta förflyttningen, beroende på just dina och din marknads förutsättningar.
Vår rekommendation är att använda ramverket See - Think - Do - Care, som representerar alla faser i kundresan. Varje fas behandlas utifrån innehåll på webbplatsen, hur fasen ska mätas och utvärderas, samt vilka marknadsaktiviteter som ska dra trafik till den. Så att du som kund vet vilka kanaler du bör jobba med, för att möta olika kunder i de olika faserna.

Leverabler från See - Think - Do - Care är:

- contentplan
- mätstrategi
- digital marknadsplan
Ett korrekt uppsatt ramverk leder till ett långsiktigt och metodiskt förbättringsarbete, där varje moment går att härleda mot effekt och målsättning. En intressant aspekt är att skattningar kan göras även på lönsamheten hos varumärkesbyggande marknadsföring (fler besökare inom fasen See), det vill säga en underbyggd budgetfördelning mellan de olika faserna.

Ska vi ta ett första möte?

Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.