On-SERP? Ett område att fokusera på

Sökmotoroptimering

Detta blogginlägg är del 3 i en serie om 3 inlägg som baseras på Imperas webinar den 20/5-2020, “Så relevant är sökmotoroptimering 2020”.

On-Page, Off-Page, Teknisk SEO

On-page, off-page, teknik är de tre stora grupperna av rankingfaktorer, de är fortfarande i högsta grand grunden för organisk synlighet. Som SEO-specialist måste vi fortfarande lägga lika mycket tid på dessa faktorer. Men vi måste även i större utsträckning anpassa mot de nya förutsättningarna för att ligga i framkant. Det är inte ovanligt att ett helt projekt kan gå ut på "optimering mot featured snippets", "implementering av strukturerad data", eller "Riktlinjer för Google My Business". Alla syftar de till att ta mer plats direkt i SERPen (påmminelse!: Search Engine Results Page). 

Snarare än att den nya spelplanen ändrar sättet vi jobbar, så breddar den det.

De "nya" optimeringspunkterna som tagit mer plats kan egentligen delas in i de tre klassiska optimeringsgrupperna. Men för att markera deras vikt känns det rimligt att lyfta ut dem till en egen grupp. On-Page, Off-Page, Teknik, On-SERP?

On-SERP - en grupp optimeringsmöjligheter som leder till större synlighet direkt i Googles sökresultat eller andra Google-tjänster.

On-SERP

Möjligheterna är många, vi tittar på ett antal optimeringpunkter som går att börja jobba på direkt efter du läst artikeln. Kontakta oss gärna för hjälp!

Featured Snippet: Answer Box

Ett exempel på artikel som genererat flera snippets. Här får Varberg Stadshotell mycket exponering av sitt varumärke i SERPen. Varje gul box motsvarar en del av artikeln som genererat en featured snippet.

“japansk tvagning” är en av sökfrågorna - Google vill svara på frågan. Varberg har levererat det bästa och tydligaste svaret. En H2-mellanrubrik som lyder "Vad är japansk tvagning?", följs av ett kort och koncist svar. Perfekt för att öka chansen att synas i en featured snippet. 

Här fungerar även listor bra. Se exemplen i artikeln under "Så gör du", och "Tre gyllene regler".

Strukturerad data

Strukturerad data är microdata-taggar som hjälper Google att förstå vad information betyder och inte bara vad den säger. Det kan till exempel handla om att istället för att Google bara läser av en siffra, så kan de med hjälp av dessa microtaggar förstå att siffran avser priset på produkten sidan handlar om. Google väljer själva när/om det är relevant att visa informationen i SERPen. 

Kolla in Schema.org och se om det finns strukturerad data som passar in på din verksamhet, och skicka över till din webbbyrå (eller försök dig på det själv om du är tekniskt kunnig.)

URL, titel och meta-beskrivning

URL: Numera visas sökväg som en breadcrumb. Gör den tydlig, med en struktur som får sökare att förstår man var på webbplatsen man landar när man klickar. 

Titel: Vi brukar rekommendera formeln “Sökord - USP/Sekundära sökord - Varumärke”. Andra inslag som har visat sig öka CTR är siffror, frågor och känslor.

Beskrivning: Beskriver sidans innehåll, gärna innehållande sökord och CTA (Call to Action, exempelvis "boka här", "läs mer här")

Google My Business

I USA är ca 46% av alla sökningar lokala, något som säkert motsvarar Sverige hyfsat. Med lokal menas att sökning gjorts i kombination med ett geografiskt område, ex "garageportar örebro". Alternativt om sökningen genererar ett så kallat "local pack" (karta med lista på företag som matchar sökningen), exempelvis en sökning på endast "frisör", genererat ett local pack om Google känner till din plats. 

Google Ads

PPC (Pay Per Click) och SEO gifter sig fint. Här finns möjligheter att köpa sökord man ännu inte lyckats ranka på. Eller köpa sökord man rankar bra på, där man vill ta mer plats och få två resultat på samma SERP. Google Ads är även ett bra sätt att testa titlar och meta-beskrivningar med olika budskap som sedan kan appliceras organiskt. 

Ett försök att generalisera och dela in vilka sökord som lämpar sig för Ads respektive SEO kan se ut som följande: 

  • PPC för för konkurrensutsatta sökord
  • PPC och SEO för ads-tunga sökord
  • SEO för informativa/kunskapssökningar

Sammanfattning: mer synlighet i Googles sökresultat och tjänster

  • Optimera för featured snippets för att ta större plats, bygga varumärke och bli citerad i röstsök.
  • Använd Schema Markup (/Strukturerad data) för att öka CTR (Click Through Rate).
  • Optimera titel, meta-beskrivning och URL mot att öka CTR.
  • Optimera Google My Business.
  • Ta hjälp av Google Ads för att ta ytterligare positioner i SERPen!

 

  

 

 

 

Ska vi ta ett första möte?

Karin Lundgren
Karin Lundgren
SEO-specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?




Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Karin Lundgren
Karin Lundgren
SEO-specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?




Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.