Sökmotoroptimering

Vill du rankas högt av Google för dina sökord och driva mer lönsam trafik till din webbplats? SEO – Search Engine Optimisation, är ett arbete som går ut på att få er webbplats att synas högt i sökresultaten. Kontakta oss för att komma igång med sökmotoroptimering och öka den långsiktigt mest lönsamma trafik-källan!

✓ I snitt 71% av alla klick i Googles sökresultat går till ett organisk resultat. 

✓ 87% av alla som köper en produkt eller tjänst har sökt på den innan köpet. 

✓ Avkastning på investeringen för SEO jämfört andra digitala kanaler är hög.

Så jobbar Impera med SEO


På Impera jobbar SEO-teamet med sökmotoroptimering på löpande basis för våra kunder. Vi följer en strategisk plan för ökad synlighet och högre ranking för din webbplats, parallellt med en rådgivande och kundskapsöverförande funktion. Ni utvärderar oss vanligtvis mot mål som vi tillsammans sätter upp i början av vårt samarbe,

Grovt kan målen se ut ungefär såhär:

 • Öka organisk trafik med XX% jämfört med föregående år.
 • Öka snitt-CTR (genomklicksfrekvens) från sökresultatet
 • Ranka top 5 för alla prioriterade sökord

 

 

Uppstarten med sökmotoroptimering

Uppstartsfasen går ut på att lägga grunden för att få din webbplats att ranka högt. När detta arbete är klart finns de bästa förutsättningarna för att lyckas med efterkommande insatser som länkarbete, content-marketing och dylikt. Denna fas består av:

Sökordsplan

 • Djupanalys av ämnesrelevanta sökbeteenden
 • Hög affärspotential och relevans prioriteras
 • Positionsspårning och dashboard sätts upp

 

Teknisk Audit

 • Indexering och crawl budget (ex. sitemap, duplicering, internlänkning)
 • Hastighet
 • Interaktion på webbplatsen
 • Länkprofil
 • Google Analytics, Search Console, Google my Business
 • Möjligheter att optimera på relevant plattform/sidmall

 

On-Page Audit

 • Matchning av sökord och landningssida
 • Riktlinjer för landningssidor utifrån sökord (ex. titel, H1, H2 text)
 • Hälsokontroll av titlar, rubriker, textinnehåll m.m.

 

Löpande SEO-arbete

Det fortlöpande arbetet med SEO domineras av strategier för content och länkar. Nedan följer exempel på vanligt förekommande insatser under ett längre samarbete:

 • Länkarbete
 • Löpande auditing och korrigeringar
 • Hastighetsoptimering
 • Strukturerad data
 • CTR-optimering
 • Content-plan för blogg/ariklar
 • Optimera för featured snippets

 

Under både uppstart och löpande arbete har vi avstämningar minst en gång i månaden, samt möjlighet till rapportering veckovis och tillgång till dashboard med realtidsdata.

 

 

Vi kan hjälpa till med specifika punktinsatser/projekt

 • Analys och rekommendation när din webbplats tappat onaturligt mycket organisk trafik
 • Strategi och rådgivning för att bevara ranking vid sammanslagning av två webbplatser eller nylansering av webbplats med ny URL-struktur.
 • Strukturarbete inför ny webbplats eller nylansering av webbplats. Vi skapar utifrån sökord en struktur som säkrar upp att alla landningssidor får en logisk plats och sätter grunden för en trafikdrivande webbplats.

 

Varför ska du investera i sökmotoroptimering?

SEO ger dig högkvalitativ och relevant trafik eftersom trafiken själv aktivt söker efter något som är relevant för det ditt företag erbjuder. Sökmotoroptimering säkrar upp att dina resultat syns högt upp och genererar klick in till din webbplats från dessa värdefulla sökare.

 

På många sätt kan trafiken jämföras med den som går att köpa genom Google Ads Sök, det finns dock ett par stora skillnader. Betydligt fler sökare klickar på ett organiskt resulat, och din investering för att synas i Google kvarstår när du arbetar med SEO, där motsatsen är sann för SEM. För maximal effekt och lönsamhet rekommenderar vi dock oftast en kombination av de två, helt enkelt för att dominera förstassidan på Google och driva ännu fler klick.

Vi ser SEO som grunden för din synlighet på Google!

Impera SEO-Team

 

Prata med en specialist

Frågor eller funderingar om lönsam sökoptimering? Fyll i dina uppgifter så kontaktar jag dig.

Tack för ditt intresse. Vi kommer snart kontakta dig för ytterligare diskussion.

Kunde inte skicka mejl: