Vi är din SEO-byrå
i Örebro

Sökmotoroptimering, sökordsoptimering eller SEO; kärt barn har alldeles för många namn. Gemensamt för dessa begrepp är att de syftar på ett arbete om att synas högt i sökresultatet på Google.
Dyker din webbplats upp tidigt i ett sökresultat kommer du få in mer trafik, vilket i sin tur bidrar till en ökad försäljning av din produkt eller tjänst. Impera arbetar inom flertalet branscher, vilket gör att vi kan navigera SEO-frågor utifrån erfarenhet, och inte gissningar.

Delar inom sökmotoroptimering

Imperas SEO-konsulter/specialister arbetar kontinuerligt med en rad insatser för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en ökad trafikinförskaffning från Google. Den inledande fasen i ett SEO-arbete består oftast i att göra en genomgång av webbplatsen och att skapa en åtgärdsplan; detta blir grunden för framtida moment. Nedanför ser du exempel på några av dem.

 • Sökordsplan
  • Ett dokument med viktiga sökord för utvalda landningssidor på webbplatsen.
 • Content
  • Innehåll är A och O gällande SEO; vi skapar texter som är gjorda för att ranka högt på Google.
 • Länkarbete
  • Länkar stärker webbplatsens auktoritet, och skapar ett viktigt nät mellan olika sidor.
 • Hastighetsoptimering
  • Är sajten långsam kommer den ha svårt att ranka på Google. Med hjälp av teknisk SEO kan vi optimera hastigheten.

Sökordsoptimering: En långsiktig investering

En stor fördel med att arbeta med SEO är att betydligt fler användare på Google är benägna att klicka på ett “organiskt” sökresultat, istället för en annons. De organiska länkarna på Google upplevs som mer trovärdiga. En annan aspekt kring SEO är att investeringen för arbetet är långsiktig; när webbplatsen väl är SEO-rustad med bra innehåll och är tekniskt välfungerande kommer trafiken in till webbplatsen fortsätta, utan att du behöva betala annonskostnader varje månad.

Synergier med Google Ads

För maximal lönsamhet rekommenderar vi en kombination av SEO och Google Ads för att dominera första sökresultatsidan på Google. Annonsering är ett säkert kort för att driva in trafik på kortare tid, medan SEO har en lite längre startsträcka. Av erfarenhet ser vi bäst resultat för våra kunder när de får samverka. Inom Imperas kundteam finns både PPC- och SEO-specialister, som levererar insikter till varandra med ett enkelt mål; att driva in mer trafik och öka din försäljning.

Få hjälp av en SEO-byrå med rätt kompetens

Impera har erfarenhet av de flesta branscher; allt från stora industribolag till e-handel och besökningsnäring. Vi anpassar vårt SEO-arbete utifrån just den marknad du befinner dig i. När du anlitar oss som SEO-byrå och leverantör följer vi en strategisk plan för ökad synlighet och ranking på Google för webbplatsen, som är utformad för just din marknad och situation. Vi finns med dig hela vägen, och ger stöttning och lösningar kring alla frågor runt SEO.

Utvärdera oss mot tydliga mål

Lyckas vi inte leverera positiva resultat blir inte vi nöjda. Vi vill att du utvärderar vårt SEO-arbete mot mål, som vi tillsammans sätter upp i början av vårt samarbete. Målen kan se ut på lite olika sätt. Men, vanligtvis korrelerar de med en ökning av organisk trafik jämfört med en tidigare period, eller att du vill att specifika landningssidor ska ranka högt i sökresultatet på utvalda sökord och begrepp.

Uppstarten för sökordsoptimering

Den inledande fasen i ett SEO-arbete består oftast i att göra en genomgång av webbplatsen och att skapa en åtgärdsplan. Om det är en stor webbplats med många fel kan åtgärdsplanen bli lång. Då styckar vi upp den i delar och arbetar med en del i taget för att göra processen mer hanterbar.

Vi skapar även en så kallad sökordsplan, där vi identifierar vilka sökord som webbplatsen borde ranka på vid Google-sökningar. Dessa sammanställs sedan i ett dokument som visar tydligt vilka landningssidor på din webbplats som hör ihop med respektive sökord.

Dessa sökord ligger sedan som grund för content-skrivandet framåt. Där texterna som antingen skapas eller redigeras ska innehålla sökord för att kunna driva trafik från Google. Våra SEO-konsulter/specialister kan skriva helt nytt innehåll åt dig, eller skapa riktlinjer för hur innehållet ska vara utformat, om ni har interna medarbetare som ska skriva.

Detta är bara exempel över vad våra SEO-konsulter/specialister gör vid en uppstart. Sökmotoroptimering är ett brett område där det finns mängder av olika typer av insatser att göra.

SEO-insatser under ett längre samarbete

Under ett längre samarbete erbjuder Impera en rad med olika typer av insatser för att öka den organiska trafiken på din webbplats.

Dessa arbetsinsatser innefattar bland annat:

 • Löpande auditing och korrigeringar
 • Implementering av strukturerad data
 • CTR-optimering
 • Optimering för “featured snippets”
 • Strukturarbete inför lansering av ny webbplats

Ska vi ta ett första möte?

Robert Damm
Säljare
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Robert Damm
Säljare
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.