Sökmotor-
optimering (SEO)

Vill du rankas högt av Google och driva mer lönsam trafik till din webbplats? SEO – Search Engine Optimisation, är ett arbete som går ut på att få er webbplats att synas högt i sökresultaten.

Varför investera i sökmotoroptimering?

SEO ger dig högkvalitativ och relevant trafik eftersom besökaren själv aktivt söker efter det som just ditt företag erbjuder. Sökmotoroptimering säkrar upp att dina resultat syns högt upp och genererar klick till din webbplats från dessa värdefulla besökare.

På många sätt kan trafiken jämföras med den som går att köpa genom Google Ads, men det finns skillnader. Betydligt fler besökare klickar på ett organiskt resultat för att det känns mer trovärdigt, och din investering för att synas i Google kvarstår när du arbetar med SEO. Dock är SEO ett mer långsiktigt och tidsmässigt krävande arbete, där Ads istället kan ge snabb effekt. För maximal lönsamhet rekommenderar vi oftast en kombination, helt enkelt för att dominera förstasidan på Google och driva ännu fler klick.

Så jobbar Impera med SEO

På Impera jobbar SEO-teamet med sökmotoroptimering på löpande basis för våra kunder. Vi följer en strategisk plan för ökad synlighet och högre ranking för din webbplats, parallellt med att vi har en rådgivande och kundskapsöverförande funktion. Ni utvärderar oss vanligtvis mot mål, som vi tillsammans sätter upp i början av vårt samarbete.
Grovt kan målen se ut ungefär såhär:
 • Öka organisk trafik med XX% jämfört med föregående år.
 • Öka snitt-CTR (genomklicksfrekvens) från sökresultatet
 • Ranka top 5 för alla prioriterade sökord.

Uppstartsfasen går ut på att lägga grunden för att få din webbplats att ranka högt. När det är klart finns förutsättningarna för att lyckas med efterkommande insatser såsom länkarbete, content-marketing och liknande. Denna fas består av sökordsplan, teknisk audit och on-page audit.

Löpande SEO-arbete

Det fortlöpande arbetet med SEO domineras av strategier för content och länkar.
Vanligt förekommande insatser under ett längre samarbete:

 • Länkarbete
 • Löpande auditing och korrigeringar
 • Hastighetsoptimering
 • Strukturerad data
 • CTR-optimering
 • Content-plan för blogg/ariklar
 • Optimera för featured snippets

Under både uppstart och löpande arbete har vi avstämningar minst en gång i månaden, samt möjlighet till rapportering veckovis och tillgång till dashboard med realtidsdata.

Vi kan hjälpa till med specifika punktinsatser/projekt

 • Analys och rekommendation när din webbplats tappat onaturligt mycket organisk trafik.
 • Strategi och rådgivning för att bevara ranking vid sammanslagning av två webbplatser eller nylansering av webbplats med ny URL-struktur.
 • Strukturarbete inför ny webbplats eller nylansering av webbplats. Vi skapar utifrån sökord en struktur som säkrar upp att alla landningssidor får en logisk plats och sätter grunden för en trafikdrivande webbplats.

Ska vi ta ett första möte?

Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.