För- och nackdelar med pop-ups: Hur man använder dem på ett effektivt sätt

Pop-ups är ett populärt verktyg för företag som vill öka antalet konverteringar från sina webbplatser. Pop-ups är dock ett tveeggat svärd. Även om de kan vara effektiva för att fånga användarnas uppmärksamhet och få dem att agera, kan de också vara påträngande och irriterande om de inte används på rätt sätt. I det här blogginlägget utforskar vi för- och nackdelar med popup-fönster och ger tips om hur man använder dem effektivt för att uppnå bättre resultat.

Fördelar med popup-fönster

Ökade konverteringar

En av de främsta fördelarna med pop-ups är att de kan öka konverteringarna. Genom att fånga användarnas uppmärksamhet och få dem att agera kan pop-ups vara ett effektivt verktyg för att uppmuntra användarna att anmäla sig till ett nyhetsbrev, ladda ner en gratis resurs eller göra ett köp.

Förbättrat engagemang

Popup-fönster kan också vara effektiva när det gäller att öka engagemanget för webbplatsens innehåll. Genom att visa relevanta och aktuella popup-fönster kan företag uppmuntra användarna att tillbringa mer tid på webbplatsen och utforska dess utbud.

Insamling av data

Popup-fönster kan vara ett värdefullt verktyg för att samla in användardata, t.ex. e-postadresser eller demografisk information. Dessa uppgifter kan användas för att förbättra marknadsföringen och ge en bättre användarupplevelse.

A/B-testning

Popup-fönster kan också användas för A/B-testning för att avgöra vilka varianter som är mest effektiva för att driva konverteringar. Genom att testa olika texter, bilder och uppmaningar till åtgärder kan företag optimera sina pop-ups för bättre resultat.

Nackdelar med popup-fönster

Påträngande

En av de främsta nackdelarna med popup-fönster är att de kan vara påträngande och irriterande om de inte används på rätt sätt. Popup-fönster som visas för ofta eller vid fel tidpunkt kan minska sannolikheten för engagemang och konverteringar.

Negativ uppfattning

Popup-fönster som är för aggressiva kan skapa en negativ uppfattning om ett varumärke. Besökare kan se varumärket som påträngande eller irriterande, vilket kan skada företagets rykte och göra det svårare att bygga relationer med kunder.

Mobila användare

Popup-fönster kan vara särskilt problematiska för mobilanvändare. Mobila enheter har mindre skärmar, vilket innebär att popup-fönster kan ta upp en stor del av utrymmet och vara svåra att avvisa. Detta kan leda till en dålig användarupplevelse och minska sannolikheten för engagemang och konverteringar.

Annonsblockerare

Popup-fönster som är alltför påträngande kan också leda till ökad användning av annonsblockerare. Besökare som tycker att popup-fönster är irriterande kan vara mer benägna att installera reklamblockerare, vilket kan minska effektiviteten i marknadsföringskampanjer och försämra intäkterna.

Negativ SEO-påverkan

Google har öppet deklarerat att de inte gillar webbplatser som förstör användarupplevelsen med påträngande popup-fönster och annonser. Detta gäller i synnerhet för mobiler.

Att använda popup-fönster på ett effektivt sätt

För att använda popup-fönster på ett effektivt sätt bör företag följa vissa bästa metoder, bland annat följande:

Visa popup-fönster vid rätt tillfälle

Popup-fönster bör visas vid en tidpunkt, eller tillfälle då användarna är mer benägna att ta del av dem, t.ex. efter att de har tillbringat en viss tid på en sida eller tagit del av innehållet.

Erbjud något av värde

Popup-fönster bör erbjuda användaren något av värde, t.ex. en gratis resurs som ett whitepaper, en e-bok, eller en rabattkod. Detta kan uppmuntra användarna att vidta åtgärder och öka konverteringarna.

Var tydlig och kortfattad

Popup-fönster bör vara tydliga och kortfattade, med en stark uppmaning till handling. Användarna ska kunna förstå syftet med popup-fönstret och vilken åtgärd de måste vidta.

Ska vara lätta att avvisa

Popup-fönster ska vara lätta att stänga ner, med en tydlig och synlig stängningsknapp. Detta kan förhindra att användarna blir frustrerade och minska sannolikheten för negativa uppfattningar om varumärket.

Sammanfattning om hur man använder pop-ups

Pop-ups kan vara ett effektivt verktyg för företag som vill öka konverteringar och engagemang på sina webbplatser. De måste dock användas med försiktighet för att undvika att bli påträngande och irriterande. Genom att använda popup-fönster strategiskt, erbjuda användaren något av värde och vara tydlig och kortfattad kan företag skapa en bättre användarupplevelse och uppnå bättre resultat. I slutändan kan popup-fönster vara ett värdefullt verktyg i ett företags marknadsföringsinsatser, men de bör användas strategiskt och taktiskt samt på ett sätt som ger användaren ett mervärde.

En effektiv strategi för att använda pop-ups är att segmentera användarna utifrån deras beteende och intressen. Genom att använda data för att rikta specifika segment av användare med relevanta pop-ups kan företag öka sannolikheten för konverteringar och engagemang. En webbplats som erbjuder SEO-tjänster kan till exempel använda popup-fönster för att visa relevanta erbjudanden till användare som har besökt SEO-relaterade sidor på webbplatsen, som t.ex. hn guide hur de bör utvärdera sin webb utifrån SEO.

En annan strategi är att använda popup-fönster med utgångsintention. Dessa popup-fönster utlöses när en användare är på väg att lämna webbplatsen och kan erbjuda ett sista minuten-incitament för att uppmuntra dem att stanna kvar, eller bli ett lead. En e-handelswebbplats kan till exempel visa en popup som erbjuder en rabattkod när användaren är på väg att lämna kassasidan.

Förutom att använda popup-fönster på ett strategiskt sätt bör företagen också övervaka deras effektivitet och justera sitt tillvägagångssätt vid behov. A/B-testning kan vara en värdefull metod för att avgöra vilka popup-fönster som är mest effektiva för att driva konverteringar och engagemang. Genom att testa olika varianter och analysera resultaten kan företag optimera sina popup-fönster för bättre resultat.

Att använda sig av popup-fönster på rätt sätt har en medelhög påverkan på konverteringsgraden, men har en låg kostnad i tid att implementera. Effekten är både teknisk och psykologisk där rätt erbjudande kan uppfattas som positivt. Den tekniska effekten är att sökmotorer ser det som negativt att ha popups om de visas direkt när en användare kommer till en webbplats, i synnerhet på mobila enheter.

Påverkan:

Medel

Kostnad:

Låg

Effekt:

Psykologisk och teknisk

Kontrollera nu om ni använder popup-fönser och om de visas för tidigt när en användare kommer till webbplatsen. Då bör de pausas eller läggas mer strategiskt.

Om ni inte använder pop-ups så bör ni överväga hur de skulle kunna implementeras strategiskt på er webbplats och passa in i marknadsföringsstrategin.

Ska vi ta ett första möte?

Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.