Smart knep för att öka beläggning när efterfrågan är låg

Utmaningen med att öka beläggningen när efterfrågan är låg är välkänd inom besöksnäringen. Varje extra gäst som kommer under dessa perioder har ofta en hög marginal eftersom kostnaderna för att hålla anläggningen öppen redan täcks.

I den här artikeln går vi igenom en metod för att identifiera och rikta kommunikation till de besökare som redan är intresserade av att boka under en lågbelagd period. Det är en lågt hängande frukt för att öka beläggningen under lågbelagda perioder.

Väldigt få av era besökare på webbplatsen genomför en bokning

Generellt inom besöksnäringen är det ungefär 1,5% av besökarna som genomför en bokning på webbplatsen.

Det betyder omvänt att det är c:a 98,5% som inte bokar.

En del av dessa har sökt på en lågbelagd period i onlinebokningen, en period då ni inte kommer bli fullbelagda. De är extra värdefulla, och vi ska därför börja samla in dem.

Sortera ut (segmentera) de som bevisat intresse för en lågbelagd period

Vi gör ett antagande att april och maj (våren) är en lågbelagd period som vi vill öka beläggningen på. Vi ska då fånga de användare på webbplatsen som har bevisat intresse för just denna period. Vi lägger dessa användare i ett eget segment i Google Analytics som vi kallar för “Vår”.

Bilden nedan visar några exempel på insamling:

I exemplet från Daftö Resort väljer vi de användare som har gjort en sökning i onlinebokningen på ankomst april eller maj. En stark indikation på att de kan tänka sig att boka då.

I exemplet från Selma Spa har användaren tittat på en specifik “vår produkt”, också en indikation på att de kan tänka sig att boka då.

I det sista exemplet från Kronocamping i Lidköping har användaren besökt en webbsida som visar vad man kan göra på anläggningen under våren. Även de framstår som intresserade av just våren.

Identifiera var motsvarande sidor finns på er webbplats för den period du vill öka beläggningen på och börja samla in användare!

Det intressanta är att antalet användare i detta fall kan vara stort. Det är rimligt att anta storleksordningen 5.000 - 10.000 st per år.

Rikta relevant kommunikation till ditt segment

Ofta leder man in användare till generiska sidor på webbplatsen som fokuserar på den viktigaste perioden. I exemplet med Daftö Resort är t.ex. deras startsida under våren av naturliga skäl inriktad på högsäsongen sommar. Det är barnfamiljer, ett omfattande aktivitetsutbud och bad i både pool och hav. Det mesta av detta är inte relevant i april och maj.

För att öka sannolikheten att vi får en bokning på vårt segment “Vår” behöver relevansen vara hög för just våren.

Så fundera på vilka fördelar som finns att besöka er på just våren. När fördelarna är på bordet, använd dem i annonser för Google ads och Meta ads, och gör en landningssida som bara fokuserar på den valda perioden.  Det är viktigt att det finns specifika produkter att boka för perioden, t.ex. ett “vår-paket”.

Sätt upp en flöde likt:

Gå igenom era villkor för cookiehantering och GDPR

Det här digitala knepet för att öka beläggning under perioder med låg efterfrågan bygger bl.a. på insamling av användare för att sedan arbeta med retargeting mot dem. Kontrollera att era befintliga villkor för cookiehanteringen är förenliga med det och uppdatera om det behövs.

Testa och bygg ut med tiden

Man ska inte lägga ned för mycket jobb innan man vet om en idé flyger. Det gäller även här. 

Ett förslag på tågordning i arbetet för att inte lägga ned mer jobb än nödvändigt är:

  1. Börja med att lägga retargeting på de som är inne i bokningen men inte bokar en lågbelagd period. Lyckas ni få tillbaka dem till siten?
  2. Om ja, bygg ut siten med en till 75% av max bra landningssida för den mest prioriterade lågbelagda perioden och styr trafiken från segmentet dit. Får ni in fler bokningar?
  3. Om ja, förbättra landningssidan ytterligare och gör den nu 100% bra. Får ni in ännu fler bokningar?
  4. Om ja, gå vidare med den näst mest prioriterade lågbelagda perioden och gör likadant med det. Ger det bokningar?
  5. Om ja, försök hitta fler typer av innehåll som kan segmentera på lågbelagd period och därmed skapa fler potentiella gäster. T.ex. ett blogginlägg som pratar om “Den utlimata packlistan för camping på våren”.

Nästa artikel i ämnet kommer avhandla hur du ytterligare kan expandera ditt segment för en period med låg efterfrågan.

Och sist men inte minst - lycka till med denna stora branschutmaning! Vi finns till hands om ni behöver hjälp eller vill veta fler smarta knep för att adressera lågbelagda perioder!

Ska vi ta ett första möte?

Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Peter Persson
VD och Strateg
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.