Sökord med låg sökvolym: Är de värda att jaga?

Sökord finns det gott om. Beroende på vilket område du är aktiv inom rör det sig om enorma skillnader i sökvolym. I denna artikel går vi igenom sökord med låg sökvolym, och hur vi kan arbeta med dem.

Sökmotoroptimering, eller SEO, innefattar en rad olika saker. Gemensamt för de allra flesta arbetsmoment är att de ska stötta trafikinförskaffningen från en sökmotor. I de allra flesta fall Google.

En stor del av Imperas arbete när vi arbetar med SEO är att skapa sökordsdplaner. Det är dokument med viktiga sökord, där målet är att kunden ska ranka så högt som möjligt i en sökmotor på orden. 

Detta gör vi bland annat genom en SEO-anpassning av webbplatsens viktiga sidor, där sökorden ska förekomma i både text och metadata (den text som Google och andra sökmotorer läser av).

Beroende på bransch varierar antalet sökningar per månad för sökord. Ett företag som säljer skor eller bilar har möjlighet att arbeta med stora sökvolymer, då det är ett brett område. 

Om en kund arbetar med någonting smalare finns inte alltid denna möjlighet. Men, det behöver inte vara någonting negativt. Tvärtom.

Låg sökvolym behöver inte vara dåligt

Det finns en fördom inom SEO att ett sökord med låg volym är värdelöst, och inte lönt att arbeta med. Därför ignorerar många kunder stora affärsmöjligheter som finns att utvinna från sökord med få sökningar per månad.

Det kan vara enkelt att dra slutsatsen att om ett program som samlar in sökvolyms-data visar noll sökningar per månad är det ingen som söker på dem. Det stämmer inte riktigt.

Verktygen som samlar in sökvolym gör en uppskattning. Ju färre sökningar som existerar, desto större chans för fel finns det. Vidare är dessa program inte duktiga på att samla in data för sökord med låg volym, utan de behöver komma upp i en viss datamängd innan en registrering skapas i deras databas.

Long tail-sökord vs. lågvolymsökord

Long tail är en term inom SEO som beskriver en sökfras som har minst fyra ord i sig. Lågvolymsökord är i många fall samma sak som long tail, då de tenderar att innehålla flertalet ord i sin sökfras.

Ett högvolymssökord är “läderskor online”, medan ett long tail-sökord kan vara “billiga läderskor i brunt på nätet”.

En person på Google som är ute efter någonting på Google kan skapa en rad olika kombinationer av dessa ord, eller liknande ord. Varje long tail-sökning kan ha 0 i sökvolym (eller en väldigt låg siffra). Men kombinerat med andra ord så kan sökvolymen bli betydligt högre.

Det är viktigt att alltid ha användarens intentioner i åtanke. Vad är det som han eller hon vill ha svar på? Optimerar man för en kombination av olika sökfraser kommer du antagligen att synas i sökresultatet på dem alla.

Detta är tack vare Googles maskininlärning som tar hänsyn till olika sökfraser med samma intention från användaren.

Bli en auktoritet i ditt område

Ett long tail- eller lågvolymsökord ligger ofta närmare konvertering jämfört med ett bredare, då användaren är ute efter någonting väldigt specifikt.

Sökresultatet som en person får upp på dessa specifika sökningar är ofta inte så tillfredsställande, och mer specifikt – de möter inte upp användarens intention.

Där finns det stora möjligheter att bli först med att ranka på dessa sökningar. Och med rätt typ av content bli en auktoritet inom området.

Sannolikt kommer ett lågvolymsökord inte bidra till hundratals nya kunder i veckan. Men, för många branscher kan ett par nya kunder vara värdefulla.

Dessa sökord är även väldigt bra för webbplatser som inte har en hög auktoritet inom området man är verksam inom. Det går att bygga upp kännedom kring ett varumärke för potentiella kunder som är ute efter specifika produkter och tjänster.

Vill du synas bättre på Google?

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.