Vi älskar webbanalys!

Var är kunderna? Vad kännetecknar dem? Hur fungerar det i verkligheten? Oändliga frågor finner svar i webbanalysen. Imperas webbanalytiker älskar insikter baserade på data.

Världen består av enorma mängder data. Impera sorterar ner all data i rapporter, dokument som är guld värda när de analyseras med intelligens. Rätt analyserade blir den en murbräcka och stor framgångsfaktor. Vi kallar det insikt som skapar unika mervärden.

I Imperas analyserbjudande finns en mängd verktyg som skingrar dimmorna. Vi använder verktygen till att mäta, analysera, testa och förbättra din digitala närvaro. Till sist: digital analys med pricksäkra verktyg i all ära – i slutänden är det smarta människor som gör jobbet.

 Digital analytics is the analysis of qualitative and quantitative data from your business and the competition to drive a continual improvement of the online experience that your customers and potential customers have which translates to your desired outcomes (both online and offline).

 - Avinash Kaushik

 • Förvandlar data till affärer
 • Lär känna dina besökare
 • Insikt skapar mervärden
 • Webbanalys bidrar med svar på frågor

Prata med en specialist

 • Erik Gestrinius

 • Avdelningschef Webbanalys & Digital Marknadsföring

 • eg@impera.se

 • 019-50 00 125

Tack för ditt intresse. Vi kommer snart kontakta dig för ytterligare diskussion.

Kunde inte skicka mejl:
 • Erik Gestrinius

 • Avdelningschef Webbanalys & Digital Marknadsföring

 • eg@impera.se
 • 019-50 00 125