Webbanalys 

Vet du att din webbplats läcker pengar, men saknar lösning på hur du ska åtgärda det? Då kan webbanalys ge dig svaren.

Har ni koll på?

 • varför kunder köper de produkter och tjänster som ni säljer?
 • varför de inte köper ännu mer från er?
 • deras huvudsakliga problem, tvivel och tvekan?
 • vilka steg i försäljningen som skrämmer bort era besökare?
 • vilka delar av er webbplats som ger upphov till störst friktion och gör att besökare lämnar?

När vi ökar intäkterna per besökare blir kostnaderna för att förvärva kunder lägre, vilket leder till att ni kan spendera mer pengar på marknadsföring.

Vem är webbanalys till för?

Webbanalys är till för företag som har en beprövad affärsmodell men som inte uppnår sin fulla digitala potential. Ni har relevant data att dela med er av som gör att vi kan kartlägga och undersöka er kundbas.

Så jobbar vi på Impera

När ni anlitar våra analytiker kommer vi att sätta upp, och konfigurera, allt som behövs för att kunna fånga in meningsfull data. 

Arbetet inleds med ett möte där vi får göra en behovsanalys för att skapa förståelse för ert företag och era kunder, så att vi sedan kan konfigurera all nödvändig datainsamling. När allt är på plats kommer vi att grundligt kamma igenom, och analysera, allt. 

Rapportering kvartalsvis

Ett omfattande analysarbete kräver kalendertid. Webbanalys rapporteras därför kvartalsvis.

Efter tre månader sammanfattar vi våra insikter och förslag på åtgärder för webbplatsen och er marknadsföring. Det handlar både om allmän feedback och mer specifika förslag som ni kan agera på - både på kort och lång sikt för att öka de digitala intäkterna.

Under ett gemensamt arbetsmöte går vi igenom insikterna och ni har tillfälle att ställa alla frågor ni behöver för att kunna prioritera insatserna. Antingen kan ni ta till er våra insikter och förbättringsförslag och genomföra alla åtgärder på egen hand, eller så hjälper vi er med det.

Webbanalys säkerställer exempelvis:

 • att ert analysprogram spårar rätt saker. Vid behov sätter vi upp korrekt samt utökad spårning för webbplatsen.
 • musrörelse- och klickspårning konfigureras för att veta var folk klickar och vad de inte interagerar med, på webbplatsen.
 • scroll-spårning installeras så att vi kan se hur och om människor scrollar på er webbplats.
 • frågeformulär sätts upp på affärskritiska sidor i ert avsluts-/ försäljningsflöde för att ta reda på varför människor inte vidtog önskade åtgärder (köp, registrering, kontakt osv.).
 • analys utifrån alla större konverteringsramverk för att identifiera brister med er webbplats.

Vi erbjuder även tjänster inom konverteringsoptimering, där vi utför tester på webbplatsen som hjälper er att hitta de bästa lösningarna för var och en av de identifierade problemen med er webbplats.

Ska vi ta ett första möte?

Erik Gestrinius
Digital specialist
Vill du veta mer om hur digital marknadsföring kan få fart på er affär? Kontakta mig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Erik Gestrinius
Digital specialist
Vill du veta mer om hur digital marknadsföring kan få fart på er affär? Kontakta mig!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.

Attributionsmodellering

Vägarna fram till ett köp är många. Men vilken var det som ledde till det köpglada klicket? Och var det verkligen just den vägen som var avgörande? Det är då attributionsmodellering mäter av och visar vilka vägar som gäller.

Attributionsmodellering (ATM) tar hänsyn till en mängd parametrar och mäter faktisk effekt i varje kanal. I Imperas webbanalys använder vi ATM för att ge dig sanningen och de mest kostnadseffektiva kanalvalen, både analoga och digitala.

 • Bygga modeller för att ge rätt kanaler cred
 • Få reda på vilka kanaler som kunden är inne på mest
 • Få reda på vilka kanaler som kunden slutför köpet på

Cross Device Tracking

Mobilen på morgonen. Desktop på dagen. Laptop på kvällen och mobilen i sängen. Dina potentiella kunder rör sig lätt och ledigt mellan olika webbenheter. Och du vill veta från vilken enhet de tar sig in på din webb och agerar. Det är därför vi kopplar på Cross Device Tracking i webbanalysen.

Med den kunskapen i bagaget kan vi med större pricksäkerhet rikta våra marknadsaktiviteter till rätt person på rätt enhet.

 • Lättare att rikta marknadsaktiviteter till rätt person och enhet
 • Förstå din kunds resa från början till slutfört köp
 • Ta reda på från vilken enhet personer tar sig in på din webbplats