Länkar och SEO: Varför är det viktigt?

En stor del av arbetet med sökmotoroptimering är så klart text på landningssidan. Att se till att det är rätt mängd text som innehåller sökord- och fraser. Gör du detta bra ökar sannolikheten att dina landningssidor rankar högt upp i sökresultatet på Google.

Det finns andra delar inom sökmotoroptimering som är minst lika viktiga, som vi ser att många webbplatser saknar. En av dessa är länkar. En länk kan se ut på lite olika sätt. Inom SEO snackar vi främst om internlänk och externlänk.

  • En internlänk är en länk från en landningssida på din egen webbplats till en annan
  • En externlänk är en länk från en annan domän in till en landningssida på din webbplats

De interna länkarna är mycket enklare att kontrollera. Du kan själv gå in i ditt CMS och skapa ett oändligt antal internlänkar mellan dina landningssidor. Medan en externlänk kräver att någon annan utanför din organisation väljer att länka till dig.

Hur stöttar länkarna min SEO?

Oavsett om det är en intern- eller externlänk så är de viktiga för SEO. Interna länkar hjälper Google att se ett samband mellan landningssidor på webbplatsen. Om en landningssida har väldigt mycket internlänkar till sig uppfattar Google den som extra viktig, och kan således lyfta upp den högre i ett sökresultat (om sidan i övrigt är SEO-optimerad).

Externa länkar fungerar lite annorlunda. De bygger istället upp webbplatsens auktoritet. Kortfattat så har alla webbplatser olika grader av auktoritet. Denna auktoritet ser ibland lite olika ut beroende på vilket verktyg du använder dig av för att mäta.

En stor webbplats som exempelvis Adidas har oerhört stor auktoritet, dels för att det är ett känt varumärke, och för att de sannolikt har miljontals externa länkar till dem. Ett mindre, nystartat företag som Lasses måleributik (påhittat) är så pass okänt att det är väldigt osannolikt att denna webbplats har någon externlänk alls, vilket ger en låg auktoritet.

Ju högre auktoritet du har; desto enklare kommer du ha att ranka högt på Google. Ibland spelar det ingen roll om du gör ett omfattande SEO-arbete där alla delar på webbplatsen får en uppfräschning; har du för lite auktoritet är det svårt att ranka.

Lyckligtvis går det att ta fram strategier för att få externa länkar till sin webbplats.

Arbete med externlänkar

I regel är det svårt att få externa länkar till sin domän om du inte aktivt arbetar med det. Visst, kända varumärken med stora webbplatser kommer att få in ett naturligt flöde av externa länkar. De kan exempelvis komma från olika bloggar, Youtube-klipp och forum.

Den lyxen är sällsynt, och inte en verklighet för de flesta webbplatser.

Förr i tiden kunde du köpa externa länkar från diverse “shady” webbplatser som länkade in till din egen. Idag har Google mycket större koll på vart länkar kommer ifrån, och är de inte “genuina” har de inte särskilt stor påverkan på din auktoritet.

Vad ska du göra då?

Den allra bästa strategin är även den mest långsiktiga; och det är att helt enkelt stärka sitt varumärke genom att skapa bra produkter eller tjänster som personer gärna omnämner på olika sätt, och organiskt skapar länkar till din webbplats. Gör du bra saker kommer andra skriva om dig.

En annan strategi är att faktiskt prata med skribenter eller inflytelserika personer; om de kan tänka sig att ge dig en länk i utbyte mot att de får ta del av dina produkter eller tjänster. Influencer-marknadsföring, kort och gott. Det viktiga är bara att personen eller företaget du samarbetar med har en webbplats med relativt hög sidauktoritet, så att länken du får blir värdefull.

Arbete med internlänkar

Som vi skrev tidigare i denna artikel är interna länkar enklare att kontrollera och skapa, jämfört med externlänkar som i många fall är bortom din påverkan.

Att göra en internlänk är busenkelt; i ditt CMS skapar du helt enkelt bara en länk i brödtexten på en landningssida till en annan.

Det finns ingen absolut sanning när det kommer till antalet internlänkar en landningssida kan ha till sig. Vi rekommenderar dock att webbplatsen viktigaste landningssidor bör ha minst tio länkar till sig. Detta är för att Google ska uppfatta sidorna som extra viktiga, och att det finns ett tydligt “nät” mellan prioriterade sidor på webbplatsen.

Grundstensinnehåll och länkar

Om du använder dig av WordPress som CMS finns ett smart verktyg som heter “Cornerstone Content”; alltså, grundstensinnehåll. Du kan själv välja vilka landningssidor på webbplatsen som ska vara grundstensinnehåll. Det är sajtens absolut viktigaste sidor, som skapar försäljning och konvertering. Ofta är de ihopkopplade med tjänste- eller produktsidor.

Här är en enkel guide på hur du markerar en landningssida som grundstensinnehåll (det är väldigt enkelt, vi lovar).

När du har valt ut dina landningssidor som grundstenar i WordPress får du enkelt en överblick under “Sidor” i WordPress, som bland annat talar om hur många internlänkar varje grundstens-sida har till sig. Som vi nämnde precis; försök att ha åtminstone tio stycken.

Länkar är bara en liten del av SEO

Om du känner att du behöver rådgivning med exempelvis grundstensinnehåll, och hur du mäter webbplatsens auktoritet kopplat till länkar kan vi självklart hjälpa dig. 

Eller är det så att du vill göra någonting helt annat kopplat till SEO? Vi kan hjälpa dig att sätta prioriteringar över arbetet, och titta på vad som kommer att ge mest effekt på kortast tid. Det går att angripa sökmotoroptimering på många sätt, och alla webbplatser har olika förutsättningar.

Kontakta oss idag för att få hjälp med SEO!

Ska vi ta ett första möte?

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.