Varför det är viktigt att börja knapp- och länktexter med ett verb och tid

Inom webbdesign är knapp- och länktexter viktiga för att guida användarna genom en webbplats eller till ett agerande. Men har du någonsin tänkt på hur de ord du använder i dessa knapptexter påverkar dig? Om du börjar knapp- och länktexter med ett verb och en tidpunkt, till exempel "Handla nu" eller "Ladda ner boken idag", kan du förbättra användarupplevelsen avsevärt.

I det här inlägget ska vi undersöka varför det är så viktigt att börja knapp- och länktexter med ett verb och en tidsangivelse och hur det kan gynna din webbplats eller applikation.

Tydlighet

Att börja knapp- och länktexter med ett verb ger användarna en tydlig vägledning om vilken åtgärd de ska vidta. Till exempel är en knapp med texten "Lägg till i varukorgen" mycket tydligare än en knapp med enbart texten "Varukorg". Genom att börja med ett verb finns det ingen tvetydighet om syftet med knappen eller länken. Användarna kan snabbt förstå vilken åtgärd de måste vidta och vad som kommer att hända när de vidtar den åtgärden.

Konsekvens

Att använda ett konsekvent format för texter för knappar och länkar kan hjälpa användarna

att bli bekanta med gränssnittet, minska förvirringen och göra det lättare för dem att förutse vad som kommer att hända när de klickar på en knapp eller länk. Att börja varje knapp- och länktext med ett verb och en tidpunkt skapar ett konsekvent mönster som användarna snabbt kan känna igen och förstå. Detta bidrar till att skapa ett mer intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

Handlingsorientering

Att börja knapp- och länktexter med ett verb och en tid skapar en känsla av brådska och uppmanar användarna att agera. Handlingsorienterade knapptexter är mer engagerande och kan uppmuntra användarna att interagera med en webbplats eller funktion på webbplatsen. Till exempel är en knapp med texten "Kom igång nu" mycket mer övertygande än en knapp med texten "Starta".

Andra fördelar

Förutom de fördelar som diskuteras ovan finns det även andra fördelar. Till exempel:

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotorer använder texten i länkar som en faktor för att avgöra en sidas relevans för en viss sökfråga. Att börja länktexter med ett verb och en tidsangivelse kan hjälpa sökmotorerna att bättre förstå innehållet på en sida, vilket kan förbättra dess placering i sökresultaten.

Konverteringsgrad

Användning av tydliga och övertygande knapp- och länktexter kan öka konverteringsgraden genom att göra det lättare för användarna att förstå vilken åtgärd de måste vidta och vad de får ut av att vidta den åtgärden.

Varumärke

En konsekvent användning av verb- och tidsbaserade knapp- och länktexter kan bidra till att skapa en konsekvent varumärkeskänsla och identitet på en webbplats eller i en applikation.

Slutsats

Det är en bra metod för webbdesign som kan förbättra användarupplevelsen på flera sätt. Det ger tydlighet, konsekvens och handlingsorientering, vilket kan öka engagemanget, minska förvirringen och förbättra konverteringsgraden. Dessutom kan det gynna SEO och varumärkesbyggande. Genom att tillämpa denna bästa praxis i dina egna webbdesignprojekt kan du skapa en mer användarvänlig och effektiv webbplats eller applikation.

Påverkan: Medel

Kostnad: Låg

Effekt: Psykologisk och teknisk

Försök att tillämpa denna bästa praxis i dina egna webbdesignprojekt och se vilken skillnad det kan göra.

Ska vi ta ett första möte?

Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.