Varför uppenbart klickbara element är avgörande för en bra användarupplevelse

Klickbara element som knappar och länkar är ryggraden i alla webbplatser, som gör det möjligt för användarna att navigera och interagera med webbplatsens innehåll. Alla klickbara element är dock inte lika bra. Vissa är mer uppenbara och intuitiva än andra, vilket gör dem lättare för användarna att identifiera och interagera med.

I det här blogginlägget utforskar vi varför uppenbart klickbara element är avgörande för en bra användarupplevelse och hur företag kan se till att deras klickbara element är lätta att använda och förstå.

Vikten av uppenbart klickbara element

Tydliga klickbara element är avgörande för en bra användarupplevelse av flera skäl:

1. Enkel navigering

Det är lättare för användarna att navigera på en webbplats. När användarna lätt kan identifiera och klicka på länkar och knappar kan de snabbt hitta den information eller utföra den uppgift de söker. Detta kan leda till en mer positiv uppfattning om varumärket och öka engagemanget.

2. Minskad frustration

Tydliga klickbara element kan också bidra till att minska frustrationen. När användarna inte enkelt kan identifiera klickbara element kan de bli frustrerade och lämna webbplatsen, vilket leder till en högre avvisningsfrekvens och minskade konverteringar. Genom att se till att klickbara element är uppenbara kan företag skapa en bättre användarupplevelse och minska frustrationen.

3. Förbättrad tillgänglighet

Tydliga klickbara element är också viktiga för tillgängligheten. Användare med visuella eller motoriska funktionsnedsättningar kan ha svårt att identifiera och interagera med klickbara element som inte är uppenbara. Genom att se till att klickbara element är lätta att använda och förstå kan företag skapa en mer tillgänglig webbplats och nå en större publik.

Hur man gör klickbara element tydliga

Det finns flera designelement som företag kan använda för att göra klickbara element tydligare:

Hover-status

Hover-status är en visuell förändring som sker när en användare håller musen över ett klickbart element. Det kan till exempel handla om att ändra elementets färg, lägga till en understrykning eller visa ytterligare information. Hover-status hjälper till att visa användaren att ett element är klickbart och kan användas.

Avrundade hörn

Avrundade hörn är ett designelement som kan skapa en illusion av djup och göra klickbara element mer visuellt tilltalande. Genom att använda rundade hörn på knappar och andra klickbara element kan företag göra dem mer uppenbara och intuitiva.

Subtila gradienter

Subtila gradienter är ett designelement som kan ge en webbplats djup och dimension. Genom att använda subtila gradienter på knappar och andra klickbara element kan företag göra dem mer visuellt tilltalande och lättare att identifiera.

Blå understrukna länkar

Blå understrukna länkar är ett klassiskt designelement som har använts på webben i många år. De känns omedelbart igen som klickbara och kan bidra till att förbättra användarupplevelsen genom att göra länkar mer uppenbara.

Utöver dessa designelement kan företag också se till att klickbara element placeras på ett logiskt och konsekvent sätt. Navigationsmenyer bör placeras på en konsekvent plats på alla sidor på webbplatsen, och knappar bör placeras på ett sätt som gör det tydligt vilken åtgärd de kommer att leda till när man klickar på dem. Detta kan bidra till att minska förvirringen och se till att användarna snabbt och enkelt kan hitta den information eller vidta den åtgärd som de söker.

Sammanfattning av klickbara element

Tydliga klickbara element är avgörande för en bra användarupplevelse, så att användarna enkelt kan navigera och interagera med en webbplats. Genom att använda designelement som hover-status, rundade hörn, subtila gradienter och blå understrukna länkar kan företag göra klickbara element mer uppenbara och intuitiva. Dessutom bör företag se till att klickbara element placeras på ett logiskt och konsekvent sätt för att minska förvirring och förbättra tillgängligheten. Genom att skapa en webbplats med tydliga klickbara element kan företagen skapa en bättre användarupplevelse, öka engagemanget och uppnå bättre resultat.

Att optimera klickbara element på rätt sätt har en medelhög påverkan på konverteringsgraden, men har en låg kostnad i tid att implementera. Effekten är psykologisk för användaren som gör att webbplatsen blir enklare att använda.

Påverkan:

Medel

Kostnad:

Låg

Effekt:

Psykologisk

Kontrollera nu om ni har element som är klickbara men inte följer riktlinjerna ovan. Kontrollera också om ni har element som inte är klickbara men som kan uppfattas som klickbara.

Pro Tip

För att på bästa sätt hitta element som era användare inte klickar på för att de är otydliga eller element som är klickbara men få, eller ingen, klickar på ska man använda sig av klick- och mus-spårning.

Vanliga verktyg för dessa analyser som vi på Impera använder är Microsoft Clarity (som är gratis) eller Hotjar.

Innan du installerar dessa verktyg bör du ha en deadline när du slutar samla in data och avaktiverar dessa verktyg eftersom de försämrar pagespeed. Behöver ni göra om analysen vid ett senare tillfälle så är det bara att starta igång dem igen.

Efter att tillräckligt stor mängd data samlats in av verktygen kommer du kunna se var användarna klickar och hur ofta. Jämför då med vad ni vill att användarna helst ska klicka på och gör sedan tester därefter.

Ska vi ta ett första möte?

Erik Gestrinius
Digital specialist
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.